FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapie je součástí oboru Léčebné rehabilitace. Jedná se o obor zdravotnictví zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních i strukturálních poruch pohybového systému. Prostřednictvím terapeutických postupů a fyzikální terapie cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Fyzioterapie se uplatňuje v celé šíři péče o zdraví – v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci, ve sportu, v léčebné péči a v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy nevhodnou životosprávou a pohybovými návyky, vrozenou vadou, nemocí, zraněním nebo procesem stárnutí. Zároveň si uvědomujeme i vliv psychických příčin na obtíže pacientů.

 

V našem zařízení využíváme týmové spolupráce odborníků, kteří se spolupodílí na komplexní léčbě jednotlivých pacientů. Tento tým zahrnuje rehabilitační lékaře, psychoterapeuty, fyzioterapeuty, lymfoterapeuty, výživovou poradkyni, maséry a další odborníky zabývající se konvenčními i doplňkovými terapeutickými metodami.  

 

Nabízíme individuální přístup, který zajišťuje kompletní diagnostiku a cílenou terapii. Naším cílem je na pacienta nahlížet jako na biopsychosociální celek. Zabýváme se tedy nejen tělesnými obtížemi, ale bereme při diagnostice i terapii v potaz také složku psychickou a sociální. Terapie je vždy konzultována s individuálními a aktuálními potřebami pacienta, který se na ní aktivně podílí. Můžeme tak nalézt nejvhodnější cestu ke zmírnění jeho obtíží a dlouhodobému udržení rovnováhy.

 

Obrátit se na nás můžete s jakýmikoli problémy pohybového aparátu (ortopedického i neurologického charakteru) – např. poúrazové a pooperační stavy, akutní i chronické bolesti, výhřezy disků, kořenové syndromy, akutní ústřely, lumbágo, zmrzlé rameno, impingement syndrom, artróza, zánětlivá onemocnění pohybového aparátu (artritida, spondylartritida, lupus atd.), periferní léze nervového systému, stavy po úrazech nervové soustavy či CMP, roztroušená skleróza, vývojové vady, vadné držení těla, skoliózy, nestability kloubů, funkční postižení bez strukturálních změn. Dále pak nabízíme pomoc v prevenci, komplexní programy pro sportovce, děti, těhotné ženy a nově se specializujeme i na léčbu funkční ženské sterility a další interní i gynekologické obtíže způsobené poruchou pohybového aparátu.

 

Komentáře nejsou povoleny.