Individuální terapie

Fyzioterapie se zabývá léčbou pohybového systému. V našem zařízení využíváme převážně kombinaci různých metodik zaměřených na individuální potřeby našich klientů, techniky měkkých tkání, mobilizace, fyzikální terapii.

V terapii využíváme psychosomatický přístup, a to zejména v situacích, kdy se psychické problémy projevují jako tělesné potíže často bez jasného objektivního nálezu.

 

JAKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A REHABILITAČNÍ PŘÍSTUPY POUŽÍVÁME?

Terapie funkčních poruch dle profesora Lewita:

Diagnostika a terapie pohybového systému s využitím technik měkkých tkání (manuální uvolnění reflexních změn v kůži a podkoží), postizometrické relaxace (ovlivnění reflexních změn ve svalech) a mobilizací kloubů


Přístup Clary Lewitové (fyzioterapie funkce):

Clara Lewitová vychází při své práci z vnímání a pozorování lidského těla a jeho funkcí. Sleduje která část těla je v malém, velkém nebo optimálním napětí a jak si stojí ke zbytku těla. Při terapii využívá jemnou techniku dotyků, kterými napětí optimalizuje. Stabilizuje klouby, pracuje s chodidly a vnímáním dotyků. Učí pacienta, jak vnímat své tělo a jak s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo úplně vyléčil své obtíže.


Metoda McKenzie:

Klade zásadní důraz na aktivní přístup pacienta. Učí ho, jak si odstranit bolestivé obtíže samostatně a jak jim do budoucna předcházet.


Vojtova metoda:

Využívá se u dětí i dospělých, např. při opožděném vývoji kojenců nebo u neurologických a ortopedických onemocnění. Cílem metody je nácvik základního pohybového stereotypu prostřednictvím tzv. reflexního plazení a otáčení.


Koncept manželů Bobathových:

Klade důraz na osobní pohybové potřeby klienta. Využívá se při poškození centrálního nervového systému dospělých i dětí – např. cévní mozkové příhody, DMO, traumata hlavy, aj.


PNF:

Metoda povzbuzuje správnou funkci nervů a svalů stimulací různých neurologických drah. Pohyby, které technika používá, byly převzaty z přirozených pohybů zdravého člověka. Metoda je využitelná pro poruchy nervové soustavy a pohybového aparátu, bolestivé stavy.

Koncept BPP (koncept Jarmily Čápové):

Vychází z vývoje člověka během prvního roku života. Terapie je zaměřena na správné provedení pohyb, při němž nedochází k poškození kloubů, ovlivňuje nervový a svalový systém. Koncept je vhodný pro pacienty s těžkými poškozeními nervového a pohybového systému, ale i k ovlivnění bolestí pohybového aparátu a dýchání, využívá se také u dětí.


Brügger koncept:

Diagnostický a terapeutický koncept, jehož cílem je dosáhnout vzpřímeného držení těla. Terapie zahrnuje ovlivnění měkkých tkání, speciální způsob ovlivnění svalového napětí a funkce, korekci držení těla a pohybových stereotypů. Metoda je hojně využívána v terapii pacientů s bolestmi v oblasti pohybového aparátu, jeho prvky jsou využitelné u všech diagnóz.


Metodika Ludmily Mojžíšové:

Metoda ovlivnění funkčních poruch v oblasti žeber, pánve a páteře, která zahrnuje také sadu cviků, jež pacient vykonává denně. Metoda je určena pacientům s bolestmi zad i pacientkám s gynekologickými potížemi (neplodnost, bolestivá menstruace, sexuální obtíže).


Škola zad:

Terapeutický program, který má za cíl odstranit chyby, jichž se lidé dopouštějí při běžných činnostech (nesprávné držení těla, zvedání břemen, chyby při stání).


Senzomotorická stimulace:

S pomocí labilních pomůcek je dosahováno zlepšení kvality vnímání a nastavení vlastního těla (poúrazový kotník, nestabilní koleno, chronické bolesti zad).


Klappovo lezení:

Metoda, která v terapii využívá různé způsoby lezení po čtyřech. Metoda se primárně využívá při léčbě skolióz, nicméně je dobře využitelná i u celé řady dalších diagnóz a obtíží.


Terapie skolióz dle Schrothové:

Použití technik z terapie skolióz dle Schrothové, jako je podkládání, dechová cvičení, aj.


Terapie lymfatických tkání (manuální lymfodrenáž):

Jemná masáž zaměřená na rozpohybování lymfy, která se používá při lymfatických otocích (např. po zlomeninách, po odstranění prsu) i pro kosmetické účely.


Funkční tape:

Tape je aktivní opora a slouží jako „prodloužená ruka“ terapeuta. Během terapie pracujete s terapeutem na určitém uvolnění či nastimulování, ale chceme, abyste si mohli tento prožitek odnést s sebou i do běžného života. Na rozdíl od pasivních opor (ortézy, sádry..), které místo zafixují a znehybní, tape odlehčuje přetížená místa a povzbuzuje oslabené či neaktivní části a tím umožňuje oběma zapojit se do funkce. Proto se mu také říká FUNKČNÍ tape. Pomáhá obnovovat změněnou, nejčastěji pohybovou, funkci.


Kinesiotaping:

Kinesiotaping je v současnosti využíván po celém světe nejen na poli sportovního lékařství, ale jako léčebný prostředek v rehabilitační medicíně, fyzioterapii, pediatrii, ortopedii i medicíně veterinární. Kinesiotaping ve svém konceptu pracuje s elastickou páskou- kinesio tapem, což ve srovnání s klasickým sportovním rigidním tapem, ortézami a bandážemi způsobilo doslova revoluci v terapii chronických i akutních onemocněních pohybového aparátu.

…více o tejpováníKomentáře nejsou povoleny.