Kalendář

Bře
23
Diagnostika a terapie kyčelního kloubu v CKP Roseta
Bře 23 @ 14:00 – 18:00

KAPACITA WORKSHOPU JE NAPLNĚNA, PŘIJÍMÁME ZÁJEMCE O MÍSTA NÁHRADNÍKŮ.

Workshop o kyčelním kloub volně navazuje na předešlý věnovaný ramennímu kloubu.  Budeme se věnovat postavení pánevních kostí a jeho závislosti na napětí měkkých tkání, stejně jako postavení femuru.

online přihlášení na kurz

 

Kyčelní kloub je v evolučním procesu, stejně jako při ontogenezi lidského jedince místem otáčení, kolem kterého se napřimuje trup, ať už během vývoje druhu homo sapiens z čtvernožců, tak při napřimovacím procesu dítěte během prvního roku života. Protažení struktur na přední straně se současným vývojem hýžďového svalstva a dalších struktur na zadní straně zabezpečuje vzpřímený stoj, postupný vývoj bočních struktur během lezení a vertikalizace zase umožňuje boční stabilitu nezbytnou pro bipedální lokomoci.

Oproti ramennímu kloubu je kyčelní kloub (sloužící k přenosu sil z trupu na dolní končetiny a naopak) pevně zakotven v kloubní  jamce a zajištěn ligamentovým aparátem. Je kloubem, který se dovyvíjí jako jeden z posledních, ale stárne jako jeden z prvních.

Náš kurz si klade za cíl zlepšit vnímání pohybu a  napětí vlastních dolních končetin (zejména v oblasti kyčelního kloubu), jejich koordinované napojení na trup, zlepšení schopnosti relaxovat svaly a měkké tkáně. Osvětlením myofasciálních retězců DK snáze odvodíme provázanost funkce jednotlivých segmentů DK a naučíme se je ošetřit pomocí práce ve dvojicích i v autoterapeutickém cvičení. Využijeme pomůcky pro kompresní uvolnění myofasciálních tkání (foam-rollery,TP bally),therabandy, měkké míče S-ball. Ve workshopu klademe důraz na praktickou práci s vlastním tělem.

Lektor:

Bc. Štěpán Haškovec: 

Vystudoval 2. Lékařskou fakultu UK v Praze – obor fyzioterapie. V současné době pracuje v soukromé rehabilitační praxi a věnuje se přednášení kurzů konceptu Spiraldynamik®, technikám uvolnění fasciálně-svalových řetězců a pedagogice pohybu.

Dub
13
Neinvazivní laserová terapie v CKP Roseta
Dub 13 @ 14:00 – 20:00

online přihlášení na kurz

Laserovou terapii považujeme v nemedikamentozní terapii nejen bolestivých stavů pohybového aparátu za léčbu budoucnosti. Výborné klinické efekty, jednoduchost obsluhy přístrojů, prakticky nulová rizika a žádná bolestivost pro pacienta (a tím jeho ideální compliance) nám dovolují prognostický výhled na celosvětové masivní rozšíření této techniky v průběhu příštích několika málo let, a to jak v ordinacích lékařů odborných, tak i praktických.

Lasery třídy 4 v indikacích neinvazivní laserové terapie.

Časový harmonogram:
14:00 – 14:30 Registrace účastníků, přivítání
14:30 – 16:00 Historie laseru, fyzikální parametry laserového paprsku, mechanismy účinku, indikace, kontraindikace, zdroje informací
16:00 – 16:15 Pauza
16:15 – 17:00 Laser v jednotlivých indikacích
17:00 – 19:00 Indikace laserové terapie s demonstrací na přístrojích
19:00 – 20:00 Diskuze

MUDr. Miroslav Procházka

MUDr. Miroslav Procházka

LEKTOR: MUDR. MIROSLAV PROCHÁZKA
MUDr. Miroslav Procházka je právem nazýván českým guru laserterapie. Je místopředsedou Společnosti pro využití laserů v medicíně ČLS JEP a členem výboru European Medical Laser Assotiation (EMLA), jejímž byl v letech 2005 – 2008 prezidentem. Za svou kariéru se aktivně účastnil celé řady světových kongresů, působí jako externí pedagog na 3. LF UK, je spoluautorem jediné oficiální učebnice neinvazivní laserové terapie. Od roku 2000 školí odborníky v neinvazivní laserové terapii.

Možnost výběru diplomu o absolvování:

 • Certifikát s platností v ČR , udílený Společností pro využití laseru v medicíně ČLSJEP
 • Certifikát s mezinárodní platností , udílený European Medical Laser Association

(výběr se provádí při rezervaci místa)

Dub
20
Hlas a dech v CKP Roseta
Dub 20 @ 13:45 – 19:00

online přihlášení na kurz

Odborný kurz pro odborníky i laické zájemce.

Mgr. Jana Lewitová

Mgr. Jana Lewitová

Proč byste mohli chtít s hlasem pracovat?

 • Chcete se naučit zpívat, i když si myslíte, že to vůbec neumíte.
 • Používáte svůj hlas při práci a chcete se naučit přirozeně a volně mluvit.
 • Trpíte některou z poruch hlasivek a chcete se naučit jim ulevit.
 • Chcete se naučit překonat ostych.
 • Chcete pocítit, jak při laskavém vedení můžete sami sebe přirozeně vyjádřit.
 • Můžete se naučit používat zpěv jako vhodnou formou autorelaxace.

Jana Lewitová pomocí jednoduchých cvičení vede své klienty k uvolňování napětí, podvědomých blokád a nepřirozených návyků, které brání volnému dýchání a spontánní, funkční tvorbě hlasu. Klienti postupně sami objevují možnosti svého hlasu, o kterých někdy vůbec nevědí. Tento poznenáhlý proces rozvíjení zpěvu přináší zpravidla i zlepšení hudebního sluchu, vnímání vlastního těla i emocí. Zpěvem se pak můžeme osvobodit, radovat, smát se a plakat tak, jak to lidé dělali odpradávna. Zakusíme sami na sobě, že se jedná o osvobozující proces, nejen proto, že se zpívá, ale protože se mimovolně lépe dýchá.

LEKTORKA: JANA LEWITOVÁ

Mezzosopranistka JANA LEWITOVÁ, absolventka pražské Akademie múzických umění, patří mezi přední interprety renesanční a barokní hudby. Studovala klasický zpěv u profesora Karla Bermana, Terezie Blumové a pod vedením Jessici Cash se zúčastnila kursů Letní akademie staré hudby v Innsbrucku. Na svých sólových recitálech doma i v zahraničí (např. Early Music Network – Londýn) uvádí často neznámé a dosud nepublikované skladby.

Dub
21
So
Běhej a netrap se! v CKP Roseta
Dub 21 @ 9:00 – 16:00
 • Chcete začít běhat?
 • Začali jste a nějak to nejde?
 • Chcete posunout své rekreační běhání někam dál?
 • Praktický workshop pro běžecké začátečníky, na
  kterém vás teoretickými i praktickými začátky provede běžkyně a zároveň fyzioterapeutka Bc. Barbora Falisová

online přihlášení na kurz

Co vás během workshopu čeká?

 • začínáme běhat – co na sebe a jaké boty?
 • první trénink – dříve, než se rozběhnete, je potřeba si uvědomit svoje možnosti a hranice, které pravidelným tréninkem budete posouvat. Budou Vaší motivací. Nevíte, jaké to jsou? První trénink Vám to naznačí.
 • rozcvičení i regenerace
 • běh – styly běhu, terén a troška té anatomie
 • jak trénovat? – jak by měl vypadat běžecký trénink?
 • nejčastější zranění a jak jim čelit – velmi důležitý je soulad hlavy s tělem. Na začátku
  dokáže hlava vždy víc než tělo = komplikace a zranění.
 • strava – nejíst, jíst a případně co?

PROČ JÍT NA WORKSHOP?
Běhaní není věda, jen je fajn si hned od začátku osvojit správné návyky, aby vás pak tento oblíbený sport nepřivedl k nám do centra jako naše pacienty. A kdo jiný by vám měl poradit lépe, než právě fyzioterapeut?

Teoretická část workshopu proběhne v prostorách CKP Roseta, praktická část venku. NEZAPOMEŇTE PROTO NA VHODNÉ BĚŽECKÉ OBLEČENÍ A OBUTÍ (běhat budeme za téměř každého počasí).

LEKTORKA: BC. BARBORA FALISOVÁ
Absolventka bakalářského studia fyzioterapie na Prešovské univerzitě. Pracuje s dětmi školního věku, dospělými i seniory, kteří mají chuť vyzkoušet a zároveň prožít a pochopit jak funguje jejich tělo. Jako bývalá aktivní házenkářka dovede poradit a pomoct s problémy pohybového aparátu i tak specifické skupině pacientů, jakou jsou sportovci. Aktivně se věnuje také běhání.

 

 

Dub
27
Indikace k psychosomatické péči a předávání pacienta v Lékařský dům
Dub 27 @ 13:45 – 17:00

Další vědecká schůze Společnosti psychosomatické medicíny se uskuteční v pátek 27. dubna 2018 v Lékařském domě na Praze 2.

Tématem je: INDIKACE K PSYCHOSOMATICKÉ PÉČI A PŘEDÁVÁNÍ PACIENTA

CENA: zdarma, rezervace místa níže

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ: https://goo.gl/forms/ctrG0JUD4sPzRQ1h1

ADRESA: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2, 120 00

PROGRAM:
• 14:05 – 14:20 prezentace Psychosomatického centra
• 14:20 – 14:50 doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.: Co je psychosomatická konzultace?
• 14:50 – 15:20 MUDr. Michaela Ročňová: Předávání psychosomatického pacienta (praktickým lékařem)
• 15:20 – 15:35 přestávka
• 15:35 – 16:00 MUDr. Daniela Šroubková: Předávání psychosomatického pacienta do specializované péče
(psychoterapeutem)
• 16:00 – 17:00 Volby výboru SPM ČLS 2018: představení kandidátů.

Kvě
25
Hlas a dech v CKP Roseta
Kvě 25 @ 13:45 – 19:00

online přihlášení na kurz

Odborný kurz pro odborníky i laické zájemce.

Mgr. Jana Lewitová

Mgr. Jana Lewitová

Proč byste mohli chtít s hlasem pracovat?

 • Chcete se naučit zpívat, i když si myslíte, že to vůbec neumíte.
 • Používáte svůj hlas při práci a chcete se naučit přirozeně a volně mluvit.
 • Trpíte některou z poruch hlasivek a chcete se naučit jim ulevit.
 • Chcete se naučit překonat ostych.
 • Chcete pocítit, jak při laskavém vedení můžete sami sebe přirozeně vyjádřit.
 • Můžete se naučit používat zpěv jako vhodnou formou autorelaxace.

Jana Lewitová pomocí jednoduchých cvičení vede své klienty k uvolňování napětí, podvědomých blokád a nepřirozených návyků, které brání volnému dýchání a spontánní, funkční tvorbě hlasu. Klienti postupně sami objevují možnosti svého hlasu, o kterých někdy vůbec nevědí. Tento poznenáhlý proces rozvíjení zpěvu přináší zpravidla i zlepšení hudebního sluchu, vnímání vlastního těla i emocí. Zpěvem se pak můžeme osvobodit, radovat, smát se a plakat tak, jak to lidé dělali odpradávna. Zakusíme sami na sobě, že se jedná o osvobozující proces, nejen proto, že se zpívá, ale protože se mimovolně lépe dýchá.

LEKTORKA: JANA LEWITOVÁ

Mezzosopranistka JANA LEWITOVÁ, absolventka pražské Akademie múzických umění, patří mezi přední interprety renesanční a barokní hudby. Studovala klasický zpěv u profesora Karla Bermana, Terezie Blumové a pod vedením Jessici Cash se zúčastnila kursů Letní akademie staré hudby v Innsbrucku. Na svých sólových recitálech doma i v zahraničí (např. Early Music Network – Londýn) uvádí často neznámé a dosud nepublikované skladby.

Komentáře nejsou povoleny.