Kalendář

Led
21
So
Kurz relaxační masáže pro páry v CKP Roseta
Led 21 @ 10:00 – 18:00

Naučte se relaxační masáž se svým partnerem

Naučte se relaxační masáž se svým partnerem

SKVĚLÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO VÁS A VAŠEHO PARTNERA. (na kurz vám rádi vystavíme dárkový poukaz)

Naučíte se se svým partnerem jemnou „rozmazlovací“ masáž celého těla s použitím aromatických olejů.

Vyučovaná podoba relaxační masáže vznikla propojením technik klasické, havajské a tantrické masáže a odráží se v ní zkušenosti z řady let lektorovy praxe. Naučíte se relaxační masáž horních končetin, dolních končetin, zad a hlavy. Kurz neobsahuje masáž intimních partií.

Součástí výuky je i míchání aromatických směsí, které celkový efekt umocní. Pro lepší zapamatování a usnadnění domácích začátků dostanete tištěný manuál probraných technik a lahvičku masážního oleje.

Každou část masáže lektor nejprve ukáže na figurantovi, poté masírujete vy. V rolích maséra a masírovaného se střídáte, takže si oba celou masáž vyzkoušíte.

Kurz je určen pro malou skupinu maximálně 4 parů. Celková délka výuky je 8 hodin.

Mgr. Miroslav Vojtek

Mgr. Miroslav Vojtek

LEKTOR: MGR. MIROSLAV VOJTEK
Miroslav Vojtek působí v Centru komplexní péče jako masér Zaměřuje se zvláště na masáže zdravotní, ale věnuje si i relaxačním technikám.

Hlavní podíl jeho práce tvoří hlubší terapeutické masáže určené ke zmírnění či odstranění zdravotních omezení svalového původu.

Základní masáže také vyučuje v rámci miniškoly masáží pro širokou veřejnost.

 

Led
28
So
Kurz relaxační masáže pro páry v CKP Roseta
Led 28 @ 10:00 – 18:00

Naučte se relaxační masáž se svým partnerem

Naučte se relaxační masáž se svým partnerem

SKVĚLÝ VÁNOČNÍ DÁREK PRO VÁS A VAŠEHO PARTNERA. (na kurz vám rádi vystavíme dárkový poukaz)

Naučíte se se svým partnerem jemnou „rozmazlovací“ masáž celého těla s použitím aromatických olejů.

Vyučovaná podoba relaxační masáže vznikla propojením technik klasické, havajské a tantrické masáže a odráží se v ní zkušenosti z řady let lektorovy praxe. Naučíte se relaxační masáž horních končetin, dolních končetin, zad a hlavy. Kurz neobsahuje masáž intimních partií.

Součástí výuky je i míchání aromatických směsí, které celkový efekt umocní. Pro lepší zapamatování a usnadnění domácích začátků dostanete tištěný manuál probraných technik a lahvičku masážního oleje.

Každou část masáže lektor nejprve ukáže na figurantovi, poté masírujete vy. V rolích maséra a masírovaného se střídáte, takže si oba celou masáž vyzkoušíte.

Kurz je určen pro malou skupinu maximálně 4 parů. Celková délka výuky je 8 hodin.

Mgr. Miroslav Vojtek

Mgr. Miroslav Vojtek

LEKTOR: MGR. MIROSLAV VOJTEK
Miroslav Vojtek působí v Centru komplexní péče jako masér Zaměřuje se zvláště na masáže zdravotní, ale věnuje si i relaxačním technikám.

Hlavní podíl jeho práce tvoří hlubší terapeutické masáže určené ke zmírnění či odstranění zdravotních omezení svalového původu.

Základní masáže také vyučuje v rámci miniškoly masáží pro širokou veřejnost.

 

Úno
17
Myofasciální integrace 1 v CKP Dobřichovice
Úno 17 @ 8:30 – Úno 19 @ 18:00

Úvod do umění a vědy Rolfingu®

POČET KREDITŮ: 12 (fyzioterapeuti)

 

Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na fasciální systém pacienta.

Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na fasciální systém pacienta.

ANOTACE:

Smyslem Rolfingu®, neboli strukturální či myofasciální integrace je změnit a uvést celé tělo do rovnováhy s gravitací. Jedna z hlavních myšlenek Rolfingu® říká, že poloha kosterního systému je dána délkou a napětím svalů, ligament a šlach (tedy celou kontinuální sítí myofasciálního systému), které jsou k němu připojené a v nichž je celá kostra uložena.Tvar nožní klenby, postavení končetin, poloha pánve, zakřivení páteře, postavení hlavy – to vše je dáno napětím svalového a vazivového systému, který se upíná ke kostem. Terapeuti – RolfeřiTM – jsou školeni tyto vztahy vidět a měnit je. Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na fasciální systém pacienta. Praktická a zkušenostní část kurzu je zaměřena na práci s myofasciemi a na využití pohybu v terapii.

Lektor se v rámci kurzu bude věnovat intermuskulárním septům a jejich vztahům k funkci a k držení těla. Na základě svých terapeutických a lektorských zkušeností připravil nové uchopení tématu. Naučíte se, jak tělo manuálně uvolnit od hluboko usazeného napětí, aby mohlo lépe fungovat. Dozvíte se o čtyřech různých metodách práce uvolnění endothorakální fascie a fascií v oblasti břicha (od aponeurózy k visceru). V praxi se budete též zabývat uvědomováním si sebe skrze pohyb, vyvažováním, cítěním, prostorovým vědomím, uvědoměním si napětí a uvolnění.

Počátky Rolfingu:

Zakladatelkou Rolfingu® byla PhDr. Ida Rolfová (1896-1979). Ida vystudovala biochemii v Kolumbii a pracovala jako vědecká pracovnice v New Yorku. Jejím objektem bádání byla flexibilita bílkovin ve vazivové tkáni. Za objevením její metody však nestojí jen její vědecké bádání, ale také onemocnění jejího syna, se kterým si lékaři nevěděli rady. Ida si všimla, že nadměrný tlak, kterému byly vystaveny jeho vnitřní orgány, byl způsoben vadným držením těla. Následovala svou intuici – začala masírovat a manipulovat s jeho tělem takovým způsobem, dokud tlak na orgány nebyl uvolněn a problémy nezmizely.

Lektorem kurzu je Marius Strydom

Lektorem kurzu je Marius Strydom

Lektor:

Marius Strydom je kvalifikovaný „Certified RolferTM“, „Rolfing® Movement Practitioner“ a „Certified Advanced RolferTM“. Je také členem „Základny Rolfingové® fakulty“ a člen „Strukturální Rolfingové® fakulty“. Vyučoval v Rolf Institutu v USA, v Evropské asociaci Rolfingu® v Německu a pro Rolfingovou® Asociaci v Japonsku. Pochází z Jihoafrické republiky, kde žije se svou rodinou. V Jihoafrické republice provozuje vlastní praxi Rolfingu®, vede akreditované kurzy pro fyzioterapeuty a od roku 2010 organizuje akreditované výcvikové kurzy Rolfingu®.

Úno
24
Myofasciální integrace 2 v CKP Dobřichovice
Úno 24 @ 8:30 – Úno 26 @ 18:00

Viscerální vztahy v myofasciální integraci

Kurz je určen pro absolventy kurzu Myofasciální integrace 1 – Úvod do umění a vědy Rolfingu® a pro terapeuty vzdělané v této terapii (v tomto případě nás prosím kontaktujte, zařazení do kurzu je možné po dohodě).

POČET KREDITŮ: 12 (fyzioterapeuti)

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: Účastníci obdrží originální, lektorem zpracované, výukové materiály. Kvůli předání co nejpřesnějšího sdělení budou materiály na tento kurz v angličtině. Překlad samotného kurzu je však zajištěn.

HARMONOGRAM:

PÁTEK
09:00 – 10:30 | Úvod. Jak napětí ovlivňuje naše držení těla a pohyb skrze viscerální membrány. | Vliv a důležitost vnitřností ve vnitřním prostoru. | Vztah mezi vnitřním a vnějším prostorem, ve kterém se pohybujeme a posturálně orientujeme. | Typy mobility a motility vnitřních orgánů a jejich fasciální membrány. | Fasciální membrány a orgány, které obklopují: reciproční vztah vlivu a podpory. |Metody kultivování – pěstování vnímání skrze „naslouchacího“ doteku během práce s vnitřním orgánem. | Anatomie membránových vrstev. Nitrohrudní fascie – bránice – transversální fascie, peritoneum, retroperitoneální prostor (prostor za dutinou břišní), fascie perinea a pánev. | Závěsné vazy orgánů

10:30 – 11:00 | Dutina břišní – pánevní: anatomie peritonea (pobřišnice), orgány, závěsné vazy, mobilita, motilita, palpace, zhodnocení a léčba. Strukturální důsledky a vztahy

11:00 – 13:00 | Analýza celého těla a léčba: Dutina břišní – pánevní 1. Peritoneum (pobřišnice), játra. Orgány, vliv membrán, závěsné vazy, mobilita, motilita, palpace, zhodnocení a léčba

13:00 – 14:00 | Oběd

14:00 – 16:00 | Analýza celého těla a léčba: Dutina břišní – pánevní 2: Peritoneum (pobřišnice), žaludek a slezina. Orgány, vliv membrán, závěsné vazy, mobilita, motilita, palpace, zhodnocení a léčba

16:00 – 17:00 | Analýza celého těla a léčba: Dutina břišní – pánevní 3: Peritoneum (pobřišnice), tračník, tenké střevo. Orgány, vliv membrán, závěsné vazy, mobilita, motilita, palpace, zhodnocení a léčba

17:45 – 18:00 | Shrnutí, dotazy, závěr

SOBOTA
09:00 – 10:30 | Pohybová zkušenost: Dutina břišní a dutina hrudní. Trojrozměrná vnitřní a vnější prostorová orientace.

10:30 – 11:00 | Perineum (hráz), pánevní fascie

11:00 – 13:00 | Pánevní fascie: Anatomie, orgány, vliv membrán, závěsné vazy, mobilita, motilita, palpace, posouzení a léčba.

13:00 – 14:00 | Oběd

14:00 – 16:00 | Dutina hrudní. Pohrudniční a plicní pleura (pohrudnice a poplicnice). Anatomie, plíce, vliv membrán, závěsné vazy, mobilita, motilita, palpace, zhodnocení a léčba

16:00 – 17:45 | Dutina hrudní – pokračování: Perikardium (osrdečník), srdce, vliv membrán, závěsné vazy, mobilita, motilita, palpace, zhodnocení a léčba

17:45 – 18:00 | Shrnutí, dotazy, závěr

NEDĚLE
9:00 – 10:30 | Pohybová zkušenost: Dutiny, jejich viscerální výplň a všesměrové dýchání jako hydrostatická podpora pro okolní myofasciálně – skeletální systém

10:30 – 13:00 | Horizontální myofasciální membrány – galea aponeurotica (plochá šlacha pokrývající temeno hlavy), dutina ústní, horní hrudní apertura, respirační membrána, pánevní dno

13:00 – 14:00 | Oběd

14:00 – 16:00 | Horizontální myofasciální membrány: pokračování

16:00 – 17:30 | Integrativní práce: lebka a meningy (mozkové blány/pleny). Lebeční švy, lebeční a neurální oblouk.

17:30 – 18:00 | Dotazy, shrnutí, závěr. Informace o Rolfingovém® výcviku strukturální integrace

 

Počátky Rolfingu:

Zakladatelkou Rolfingu® byla PhDr. Ida Rolfová (1896-1979). Ida vystudovala biochemii v Kolumbii a pracovala jako vědecká pracovnice v New Yorku. Jejím objektem bádání byla flexibilita bílkovin ve vazivové tkáni. Za objevením její metody však nestojí jen její vědecké bádání, ale také onemocnění jejího syna, se kterým si lékaři nevěděli rady. Ida si všimla, že nadměrný tlak, kterému byly vystaveny jeho vnitřní orgány, byl způsoben vadným držením těla. Následovala svou intuici – začala masírovat a manipulovat s jeho tělem takovým způsobem, dokud tlak na orgány nebyl uvolněn a problémy nezmizely.

 
Lektor kurzu Marius Strydom

Lektor kurzu Marius Strydom

Lektor:

Marius Strydom je kvalifikovaný „Certified RolferTM“, „Rolfing® Movement Practitioner“ a „Certified Advanced RolferTM“. Je také členem „Základny Rolfingové® fakulty“ a člen „Strukturální Rolfingové® fakulty“. Vyučoval v Rolf Institutu v USA, v Evropské asociaci Rolfingu® v Německu a pro Rolfingovou® Asociaci v Japonsku. Pochází z Jihoafrické republiky, kde žije se svou rodinou. V Jihoafrické republice provozuje vlastní praxi Rolfingu®, vede akreditované kurzy pro fyzioterapeuty a od roku 2010 organizuje akreditované výcvikové kurzy Rolfingu®.

Bře
3
Neinvazivní laserová terapie v CKP Roseta
Bře 3 @ 14:00 – 20:00

Laserovou terapii považujeme v nemedikamentozní terapii nejen bolestivých stavů pohybového aparátu za léčbu budoucnosti. Výborné klinické efekty, jednoduchost obsluhy přístrojů, prakticky nulová rizika a žádná bolestivost pro pacienta (a tím jeho ideální compliance) nám dovolují prognostický výhled na celosvětové masivní rozšíření této techniky v průběhu příštích několika málo let, a to jak v ordinacích lékařů odborných, tak i praktických.

Časový harmonogram:
14:00 – 14:30 Registrace účastníků, přivítání
14:30 – 16:00 Historie laseru, fyzikální parametry laserového paprsku, mechanismy účinku, indikace, kontraindikace, zdroje informací
16:00 – 16:15 Pauza
16:15 – 17:00 Laser v jednotlivých indikacích
17:00 – 19:00 Indikace laserové terapie s demonstrací na přístrojích
19:00 – 20:00 Diskuze

MUDr. Miroslav Procházka

MUDr. Miroslav Procházka

LEKTOR: MUDR. MIROSLAV PROCHÁZKA
MUDr. Miroslav Procházka je právem nazýván českým guru laserterapie. Je místopředsedou Společnosti pro využití laserů v medicíně ČLS JEP a členem výboru European Medical Laser Assotiation (EMLA), jejímž byl v letech 2005 – 2008 prezidentem. Za svou kariéru se aktivně účastnil celé řady světových kongresů, působí jako externí pedagog na 3. LF UK, je spoluautorem jediné oficiální učebnice neinvazivní laserové terapie. Od roku 2000 školí odborníky v neinvazivní laserové terapii.

Možnost výběru diplomu o absolvování:

 • Certifikát s platností v ČR , udílený Společností pro využití laseru v medicíně ČLSJEP
 • Certifikát s mezinárodní platností , udílený European Medical Laser Association

(výběr se provádí při rezervaci místa)

Bře
4
So
Běhej a netrap se! v CKP Roseta
Bře 4 @ 9:00 – 16:00
 • Chcete začít běhat?
 • Začali jste a nějak to nejde?
 • Chcete posunout své rekreační běhání někam dál?
 • Praktický workshop pro běžecké začátečníky, na
  kterém vás teoretickými i praktickými začátky provede
  běžkyně a zároveň fyzioterapeutka Bc. Barbora
  Falisová

online přihlášení na kurz

Co vás během workshopu čeká?

 • začínáme běhat – co na sebe a jaké boty?
 • první trénink – dříve, než se rozběhnete, je potřeba si uvědomit svoje možnosti a hranice, které pravidelným tréninkem budete posouvat. Budou Vaší motivací. Nevíte, jaké to jsou? První trénink Vám to naznačí.
 • rozcvičení i regenerace
 • běh – styly běhu, terén a troška té anatomie
 • jak trénovat? – jak by měl vypadat běžecký trénink?
 • nejčastější zranění a jak jim čelit – velmi důležitý je soulad hlavy s tělem. Na začátku
  dokáže hlava vždy víc než tělo = komplikace a zranění.
 • strava – nejíst, jíst a případně co?

PROČ JÍT NA WORKSHOP?
Běhaní není věda, jen je fajn si hned od začátku osvojit správné návyky, aby vás pak tento oblíbený sport nepřivedl k nám do centra jako naše pacienty. A kdo jiný by vám měl poradit lépe, než právě fyzioterapeut?

Teoretická část workshopu proběhne v prostorách CKP Roseta, praktická část venku. NEZAPOMEŇTE PROTO NA VHODNÉ BĚŽECKÉ OBLEČENÍ A OBUTÍ (běhat budeme za téměř každého počasí).

LEKTORKA: BC. BARBORA FALISOVÁ
Absolventka bakalářského studia fyzioterapie na Prešovské univerzitě. Pracuje s dětmi školního věku, dospělými i seniory, kteří mají chuť vyzkoušet a zároveň prožít a pochopit jak funguje jejich tělo. Jako bývalá aktivní házenkářka dovede poradit a pomoct s problémy pohybového aparátu i tak specifické skupině pacientů, jakou jsou sportovci. Aktivně se věnuje také běhání.

 

 

Bře
10
Hlas a dech v CKP Roseta
Bře 10 @ 13:45 – 19:00

Odborný kurz pro odborníky i laické zájemce.

Mgr. Jana Lewitová

Mgr. Jana Lewitová

Proč byste mohli chtít s hlasem pracovat?

 • Chcete se naučit zpívat, i když si myslíte, že to vůbec neumíte.
 • Používáte svůj hlas při práci a chcete se naučit přirozeně a volně mluvit.
 • Trpíte některou z poruch hlasivek a chcete se naučit jim ulevit.
 • Chcete se naučit překonat ostych.
 • Chcete pocítit, jak při laskavém vedení můžete sami sebe přirozeně vyjádřit.
 • Můžete se naučit používat zpěv jako vhodnou formou autorelaxace.

Termín: 10.3.2017, 14:00 – 19:00 (prezence 13:40)

Jana Lewitová pomocí jednoduchých cvičení vede své klienty k uvolňování napětí, podvědomých blokád a nepřirozených návyků, které brání volnému dýchání a spontánní, funkční tvorbě hlasu. Klienti postupně sami objevují možnosti svého hlasu, o kterých někdy vůbec nevědí. Tento poznenáhlý proces rozvíjení zpěvu přináší zpravidla i zlepšení hudebního sluchu, vnímání vlastního těla i emocí. Zpěvem se pak můžeme osvobodit, radovat, smát se a plakat tak, jak to lidé dělali odpradávna. Zakusíme sami na sobě, že se jedná o osvobozující proces, nejen proto, že se zpívá, ale protože se mimovolně lépe dýchá.

LEKTORKA: JANA LEWITOVÁ

Mezzosopranistka JANA LEWITOVÁ, absolventka pražské Akademie múzických umění, patří mezi přední interprety renesanční a barokní hudby. Studovala klasický zpěv u profesora Karla Bermana, Terezie Blumové a pod vedením Jessici Cash se zúčastnila kursů Letní akademie staré hudby v Innsbrucku. Na svých sólových recitálech doma i v zahraničí (např. Early Music Network – Londýn) uvádí často neznámé a dosud nepublikované skladby.

Bře
11
So
Kurz relaxační masáže pro páry v CKP Roseta
Bře 11 @ 10:00 – 18:00

Naučte se relaxační masáž se svým partnerem

Naučte se relaxační masáž se svým partnerem

SKVĚLÝ DÁREK PRO VÁS A VAŠEHO PARTNERA. (na kurz vám rádi vystavíme dárkový poukaz)

Naučíte se se svým partnerem jemnou „rozmazlovací“ masáž celého těla s použitím aromatických olejů.

Vyučovaná podoba relaxační masáže vznikla propojením technik klasické, havajské a tantrické masáže a odráží se v ní zkušenosti z řady let lektorovy praxe. Naučíte se relaxační masáž horních končetin, dolních končetin, zad a hlavy. Kurz neobsahuje masáž intimních partií.

Součástí výuky je i míchání aromatických směsí, které celkový efekt umocní. Pro lepší zapamatování a usnadnění domácích začátků dostanete tištěný manuál probraných technik a lahvičku masážního oleje.

Každou část masáže lektor nejprve ukáže na figurantovi, poté masírujete vy. V rolích maséra a masírovaného se střídáte, takže si oba celou masáž vyzkoušíte.

Kurz je určen pro malou skupinu maximálně 4 parů. Celková délka výuky je 8 hodin.

Mgr. Miroslav Vojtek

Mgr. Miroslav Vojtek

LEKTOR: MGR. MIROSLAV VOJTEK
Miroslav Vojtek působí v Centru komplexní péče jako masér Zaměřuje se zvláště na masáže zdravotní, ale věnuje si i relaxačním technikám.

Hlavní podíl jeho práce tvoří hlubší terapeutické masáže určené ke zmírnění či odstranění zdravotních omezení svalového původu.

Základní masáže také vyučuje v rámci miniškoly masáží pro širokou veřejnost.

 

Bře
25
So
Jarní jógový seminář v CKP Roseta
Bře 25 @ 9:30 – 12:30
Blíží se jaro, připravte se na něj s pomocí jógy.

Blíží se jaro, připravte se na něj s pomocí jógy.

Seminář pro širokou veřejnost.

 • jemné jógové ásány
 • práce s dechem
 • cvičení v malé skupince max. 7 osob
 • vhodné i pro jógové začátečník

online přihlášení na kurz

Co vás během workshopu čeká?
Jaro je čas, na který se většina z nás po dlouhé zimě těší. Období, kdy je příroda kolem nás čistá, plná energie, svěžesti a růstu. I naše tělo provádí jarní úklid, zbavuje se nepotřebného a vytváří prostor pro vše nové.
Během semináře se budeme tematicky dotýkat tohoto procesu. Ukážeme si cesty, kterými jít ruku v ruce se svým tělem, jak ho v tomto období podpořit a nechat v sobě rozkvést jeho potenciál. Pomocí jemných jógových asán a práce s dechem budeme probouzet vnitřní zdroje energie, nacházet v tělu oporu a těšit se z přítomného okamžiku.
Seminář probíhá v malé skupině (max. 7 lidí) a je vhodný pro všechny bez ohledu na předchozí zkušenosti či nezkušenosti s jógou.

LEKTORKA: MGR. ELIŠKA ZEMKOVÁ
Fyzioterapeutka, která kromě individuální terapie a fyzikální terapie vede skupinové rehabilitační cvičení s prvky jógy. Eliška Zemková se ve své praxi fyzioterapeuta snaží pacientovi pomoci najít cestu k vlastnímu tělu a k jeho porozumění. Dává přednost celostnímu přístupu, ve kterém je na zdravotní obtíže nahlíženo v širších souvislostech se snahou o jejich prevenci. Ve své práci kombinuje zkušenosti z lůžkové a ambulantní praxe ve Fakultní nemocnici v Motole s východními filozofiemi nasbíranými při cestách po Nepálu a Indii.

Dub
7
Psychosomatika a Evidence Based Medicine v Lékařský dům
Dub 7 @ 13:45 – 17:00
Psychosomatika a Evidence Based Medicine

Psychosomatika a Evidence Based Medicine

Ve spolupráci se Společností pro psychosomatickou medicínu vás srdečně zveme na vědeckou schůzi s podtitulem PSYCHOSOMATIKA A EVIDENCE BASED MEDICINE. Účast na schůzi již přislíbili velmi zajímaví přednášející a proto s rezervací místa neváhejte.

Akce je otevřena pro členy i nečleny Společnosti pro psychosomatickou medicínu a účast na ní je zdarma. Z organizačních důvodů Vás však žádáme o provedení přihlášky na tuto akci na níže uvedeném odkazu.

 

 

PROGRAM:

 • MUDr. Radkin Honzák, CSc.: Placebo a nocebo
 • prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.: Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému?
 • PhDr. Helena Franke, PhD., Mgr. Tomáš Řiháček, PhD.:  EBM a psychosomatika

Výbor SPM ČLS se rozhodl spojit odborné akce SPM s odbornými akcemi ČPS ČLS. První akce 7. 4. 2017 bude časově navazovat na konec schůze ČPS( ta končí ve 13:30, prezence na naši schůzi začne tedy ve 13:45)
 

Dub
22
So
Běhej a netrap se! v CKP Roseta
Dub 22 @ 9:00 – 16:00
 • Chcete začít běhat?
 • Začali jste a nějak to nejde?
 • Chcete posunout své rekreační běhání někam dál?
 • Praktický workshop pro běžecké začátečníky, na
  kterém vás teoretickými i praktickými začátky provede
  běžkyně a zároveň fyzioterapeutka Bc. Barbora
  Falisová

online přihlášení na kurz

Co vás během workshopu čeká?

 • začínáme běhat – co na sebe a jaké boty?
 • první trénink – dříve, než se rozběhnete, je potřeba si uvědomit svoje možnosti a hranice, které pravidelným tréninkem budete posouvat. Budou Vaší motivací. Nevíte, jaké to jsou? První trénink Vám to naznačí.
 • rozcvičení i regenerace
 • běh – styly běhu, terén a troška té anatomie
 • jak trénovat? – jak by měl vypadat běžecký trénink?
 • nejčastější zranění a jak jim čelit – velmi důležitý je soulad hlavy s tělem. Na začátku
  dokáže hlava vždy víc než tělo = komplikace a zranění.
 • strava – nejíst, jíst a případně co?

PROČ JÍT NA WORKSHOP?
Běhaní není věda, jen je fajn si hned od začátku osvojit správné návyky, aby vás pak tento oblíbený sport nepřivedl k nám do centra jako naše pacienty. A kdo jiný by vám měl poradit lépe, než právě fyzioterapeut?

Teoretická část workshopu proběhne v prostorách CKP Roseta, praktická část venku. NEZAPOMEŇTE PROTO NA VHODNÉ BĚŽECKÉ OBLEČENÍ A OBUTÍ (běhat budeme za téměř každého počasí).

LEKTORKA: BC. BARBORA FALISOVÁ
Absolventka bakalářského studia fyzioterapie na Prešovské univerzitě. Pracuje s dětmi školního věku, dospělými i seniory, kteří mají chuť vyzkoušet a zároveň prožít a pochopit jak funguje jejich tělo. Jako bývalá aktivní házenkářka dovede poradit a pomoct s problémy pohybového aparátu i tak specifické skupině pacientů, jakou jsou sportovci. Aktivně se věnuje také běhání.

 

 

Dub
28
Hlas a dech v CKP Roseta
Dub 28 @ 13:45 – 19:00

online přihlášení na kurz

Odborný kurz pro odborníky i laické zájemce.

Mgr. Jana Lewitová

Mgr. Jana Lewitová

Proč byste mohli chtít s hlasem pracovat?

 • Chcete se naučit zpívat, i když si myslíte, že to vůbec neumíte.
 • Používáte svůj hlas při práci a chcete se naučit přirozeně a volně mluvit.
 • Trpíte některou z poruch hlasivek a chcete se naučit jim ulevit.
 • Chcete se naučit překonat ostych.
 • Chcete pocítit, jak při laskavém vedení můžete sami sebe přirozeně vyjádřit.
 • Můžete se naučit používat zpěv jako vhodnou formou autorelaxace.

Jana Lewitová pomocí jednoduchých cvičení vede své klienty k uvolňování napětí, podvědomých blokád a nepřirozených návyků, které brání volnému dýchání a spontánní, funkční tvorbě hlasu. Klienti postupně sami objevují možnosti svého hlasu, o kterých někdy vůbec nevědí. Tento poznenáhlý proces rozvíjení zpěvu přináší zpravidla i zlepšení hudebního sluchu, vnímání vlastního těla i emocí. Zpěvem se pak můžeme osvobodit, radovat, smát se a plakat tak, jak to lidé dělali odpradávna. Zakusíme sami na sobě, že se jedná o osvobozující proces, nejen proto, že se zpívá, ale protože se mimovolně lépe dýchá.

LEKTORKA: JANA LEWITOVÁ

Mezzosopranistka JANA LEWITOVÁ, absolventka pražské Akademie múzických umění, patří mezi přední interprety renesanční a barokní hudby. Studovala klasický zpěv u profesora Karla Bermana, Terezie Blumové a pod vedením Jessici Cash se zúčastnila kursů Letní akademie staré hudby v Innsbrucku. Na svých sólových recitálech doma i v zahraničí (např. Early Music Network – Londýn) uvádí často neznámé a dosud nepublikované skladby.

Dub
29
So
Nestíhám, vy ano? v CKP Roseta
Dub 29 @ 9:00 – 13:00
Nestíhám!!!

Nestíhám!!!

… interaktivní seminář pro širokou veřejnost.

Pokud si často říkáte, že nestíháte, nemáte čas, není možné to stihnout, nemůžu se „rozkrájet“, musím být na několika místech najednou, na to už nemám kapacity, co si myslí, že nebudu spát… tak by Vám mohl tento seminář pomoci.

Co vás během semináře čeká?
Organizace práce a času je v dnešní době jednou ze základních dovedností. V semináři se zaměříme i na tzv. time management IV. generace – osobní cíle, hodnoty, přání a životní strategie. Základem bude ale time management běžného pracovního a soukromého života. Změříme se na časový snímek dne, na příčiny špatné organizace času – na nástroje zlepšení.
Seminář bude interaktivní – kromě informací se bude odvíjet formou diskuze, sdílených zkušeností, případových studií.

Obsah a časový harmonogram kurzu:
8.30 – 9.00 prezence účastníků, organizační záležitosti
9.00 – 10.30
• kolik máme času
• osobní cíle, priority, hodnoty
• příčiny neefektivního řízení času
• časový snímek dne
• osobní biorytmy
10.30 – 10.45 přestávka
10.45 – 13.00
• „požírače času“ a co s nimi
• Eisenhoferův model naléhavých a důležitých úkolů
• Paretovo pravidlo a organizace času
• metody a pomůcky pro plánování
• nástroje řízení času v organizaci
• prokrastinace a jak ji zvládnout
• diskuze a závěr

PhDr. Luděk Vajner

PhDr. Luděk Vajner

LEKTOR: PHDR. LUDĚK VAJNER
Klinický psycholog – psychoterapeut. Je absolventem FF UK, obor psychologie a MFF UK, obor učitelství matematika – fyzika. Absolvoval výcvik v psychoanalýze. Od roku 1989 má soukromou psychoterapeutickou praxi, v komerčních firmách působí jako lektor, konzultant a kouč. Přes dvacet let se také zabývá tréninkem měkkých dovedností, profesně-psychologickým posuzováním zaměstnanců, koučováním manažerů, kariérovým poradenstvím.

Kvě
13
So
Relaxační masáž pro páry – rozšířený 2denní kurz v CKP Roseta
Kvě 13 @ 10:00 – Kvě 14 @ 16:00
Přijďte se naučit rozmazlovací masáž.

Přijďte se naučit rozmazlovací masáž.

Srdečně vás zveme na kurz relaxační masáže pro páry.

Naučíte se jemnou rozmazlovací masáž celého těla s použitím aromatických olejů a užijete si příjemný čas s partnerem. Po absolvování kurzu si budete schopni v páru vyměňovat příjemnou a bezpečnou masáž.

Určeno pro: Kurz je určen pro páry, bez ohledu na předchozí zkušenosti.

online přihlášení na kurz

Co se na kurzu naučíte:

 • relaxační masáž – 11h – Jemná, příjemná a smyslná masáž určená pro partnery. Vznikla propojením technik klasické, havajské a tantrické masáže a odráží se v ní lektorovy zkušenosti z řady let praxe. Masáž se věnuje celému tělu včetně hýždí a prsou, nezahrnuje však masáž pohlaví.
 • hlubší sladění partnerů během masáže – Při výuce se hodně zaměříme na vzájemné propojení maséra a masírovaného. Vyzkoušíme si, jaké to je, když si masírovaný a masér vědomě sladí dech a plně se navzájem vnímají.
 • míchání aromatických olejů a příprava prostředí – Volba vhodného místa a času a příprava prostředí je u relaxační masáže velmi důležitá a ovlivňuje její celkové vyznění.
 • základní teorie – 0,5h – Kontraindikace, masážní prostředky a pomůcky.

Jak probíhá výuka:

Výuka probíhá v poklidném tempu, máte tak dost času se svému partnerovi plně věnovat.
Každou část masáže lektor nejprve ukáže, pak masírujete vy. Masírujete pouze se svým partnerem a v rolích maséra a masírovaného se střídáte. Jeden z vás si vyzkouší celou masáž souvisle, zažijete ji tak v celé její působivosti. Masáž nejlépe funguje, pokud je masírovaný bez oblečení.
Masírovat budeme na matracích na zemi (při závažných zdravotních důvodech možno i na masérském lehátku). Pro usnadnění domácích začátků dostanete tištěný manuál probraných technik a lahvičku masážního oleje.

LEKTOR: MGR. MIROSLAV VOJTEK
Miroslav Vojtek působí v Centru komplexní péče jako masér. Věnuje se zdravotním masážím, relaxačním technikám, Reiki a reflexní terapii. Hlavní podíl jeho práce tvoří hlubší terapeutické masáže určené ke zmírnění či odstranění zdravotních omezení svalového původu. Základní masáže také vyučuje v rámci MINIŠKOLY MASÁŽÍ pro širokou veřejnost.

Kvě
20
So
Vše zvládneš! v CKP Roseta
Kvě 20 @ 9:00 – 13:00
Prezentování je pro někoho černá můra.

Prezentování je pro někoho černá můra.

…aneb trénink prezentačních dovedností.

Prezentační dovednosti jsou v dnešní
době jednou ze základních dovedností.
Prezentujeme ve škole, při obhajobách, na konferencích, na přednáškách, seminářích, na veletrzích i v domácím prostředí.

Co vás během semináře čeká?

Co je náplní semináře? Řekneme si nejdříve zásady dobré prezentace a probereme možnosti, jak ji oživit. Potom budete prezentovat a my ostatní vám dáme zpětnou vazbu, co se nám líbilo, co by se mohlo vylepšit. Získáte videozáznam vlastní prezentace. Nutnou součásti semináře je vaše osobní nebo firemní prezentace, kterou si na seminář připravíte a přinesete (v powerpointu či jinak připravenou). Vaše prezentace bude mít časovou dotaci cca 10 minut.

Obsah a časový harmonogram kurzu:
8.30 – 9.00 prezence účastníků, organizační záležitosti
9.00 – 10.30
• co je efektivní prezentace
• zásady přípravy na prezentaci
• příprava prezentace
• příprava prezentujícího
• zásady komunikace a rétoriky
• možné struktury prezentace
• druhy prezentace
• jak oživit prezentaci
• krizové situace a jak je zvládnout
10.30 – 10.45 přestávka
10.45 – 13.00
• vlastní prezentace a její rozbor
• diskuze a závěr

PhDr. Luděk Vajner

PhDr. Luděk Vajner

LEKTOR: PHDR. LUDĚK VAJNER
Klinický psycholog – psychoterapeut. Je absolventem FF UK, obor psychologie a MFF UK, obor učitelství matematika – fyzika. Absolvoval výcvik v psychoanalýze. Od roku 1989 má soukromou psychoterapeutickou praxi, v komerčních firmách působí jako lektor, konzultant a kouč. Přes dvacet let se také zabývá tréninkem měkkých dovedností, profesně-psychologickým posuzováním zaměstnanců, koučováním manažerů, kariérovým poradenstvím.

Komentáře nejsou povoleny.