S čím se objednat k rehabilitačnímu lékaři

prim. MUDr. Jan Slovák

prim. MUDr. Jan Slovák

Úkolem rehabilitačního lékaře je v první řadě zajistit kompletní vyšetření pohybového systému pacienta, zahrnující i posouzení držení těla, svalové rovnováhy, pohybových stereotypů, včetně dýchání a chůze, funkce jednotlivých segmentů i pohybového aparátu jako celku. Podrobně s pacientem rozebere anamnézu jeho obtíží, včetně pracovní a sportovní anamnézy a určí jejich vztah k současným obtížím. Důležité je i vyloučení méně častých příčin jeho problémů – infekční, neurologická či interní onemocnění. V poslední době se přímo epidemicky množí i psychosomatické příčiny.  Pokud to stav vyžaduje, odešle pacienta i na další doplňující vyšetření (rentgen, ultrazvuk, CT, laboratorní či jiná specializovaná vyšetření), event. k vyšetření dalším specialistou (neurolog, ortoped, revmatolog, ORL lékař, gynekolog, internista..).

Zjištěné klíčové poruchy, jako blokády, či svalové spasmy, odstraní přímo v návaznosti na vyšetření. V úzce vymezených případech provede terapeutický obstřik kloubu, či spastického svalu. Lékaři, zabývající se akupunkturou, mohou aplikovat i akupunkturní jehly.  Následně lékař doporučí vhodná léčebná a preventivní opatření (včetně ergonomického uspořádání pracoviště, výběru vhodného sportu apod.). Podle potřeby předepíše terapii, která se obvykle sestává z fyzioterapie (celé spektrum metodik léčebné tělesné výchovy), vodoléčby a fyzikální terapie. Vhodným doplňkem jsou nezřídka i různé druhy masáží, lymfodrenáže apod. V indikovaných případech doporučí pacienta do péče některého z našich psychologů. Podle potřeby předepíše pacientovi kompenzační pomůcky, nezbytné medikamenty na recept, nebo aplikuje injekční léky.

Spektrum obtíží, kterým může tento obor pomoci zahrnuje nejen bolesti pohybového systému funkčního nebo degenerativního původu, ale i celou paletu ortopedických a neurologickcýh onemocněnípoúrazové a pooperační stavy, poruchy vývoje, některá gynekologická i urologická onemocnění (inkontinence, poruchy pánevního dna, stavy po porodech a gynekologickýh operacích), revmatologické choroby i mnohá interní onemocnění (komplikace diabetu, některá cévní onemocnění, stavy po cévních mozkových příhodách)…

Vyšetření rehabilitačním lékařem je u nás možné (po předchozím objednání) i bez doporučení specialisty. Prosíme pacienty, aby s sebou k vyšetření vždy donesli výsledky dosavadních vyšetření a zdravotní dokumentaci, která s jejich obtížemi souvisí.

 

Komentáře nejsou povoleny.