Čím se zabýváme

ROSETA je ambulantní nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na komplexní  prevenci, diagnostiku a léčbu všech problémů pohybového systému –  bolestí zad, kloubů a svalů, funkčních i degenerativních onemocnění, poúrazových a pooperačních stavů. Komplexní přístup v našem zdravotnickém zařízení spočívá jednak v týmové spolupráci odborníků (lékařů, fyzioterapeutů, psychologů a dalších terapeutů jako jsou například maséři nebo lymfoterapeuté) a dále pak v podrobném seznámení se s životními způsoby a zvyky každého individuálního pacienta. Tento přístup je velmi účinný také při diagnostice a léčbě řady dalších zdravotních obtíží mimo pohybový systém, jakými jsou stavy nevysvětlitelné únavy, závratí, hučení v uších, bolestí na hrudi a dechové tísně, vysokého krevního tlaku a bolestí u srdce, funkčních zažívacích, urologických nebo gynekologických obtíží nebo také opakovaných infekčních onemocnění, alergií a oslabení imunity.

Jsme přesvědčeni, že naprostá většina zmíněných obtíží má svoje kořeny jednak v přemíře zatěžujících pohybových stereotypů (například dlouhodobé sezení), v nedostatku vhodného pohybu, a také ve stresu. Všem těmto vlivům lze velmi účinně čelit právě prostředky fyzioterapie.


ROSETA
nabízí široký rejstřík služeb určených jak lidem zdravým, tak těm kteří již trpí konkrétním onemocněním.

 
V případě zdravotních obtíží absolvuje pacient komplexní vyšetření rehabilitačním lékařem -specialistou. Ten posoudí jeho objektivní stav, identifikuje skutečnou příčinu obtíží a vypracuje léčebný plán. Jeho stěžejní náplní jsou individuální rehabilitační manuální nebo fyzikální procedury a léčebné pohybové programy. V případě, že obtíže pacienta zasahují i do jiných specializací, je v rámci týmové spolupráce doporučen nebo konzultován příslušný odborník. Naprostá většina z takto poskytované péče je hrazena z prostředků zdravotních pojišťoven. Pacient hradí hotově výlučně postupy a programy, které zdravotní pojištění nezahrnuje. K návštěvě  lékaře – specialisty  pacient nepotřebuje žádné doporučení.

 

Terapie je v případě potřeby vedena také v úzké spolupráci s psychologem, jehož služby má možnost klient využít. Součástí týmu je také výživová poradkyně, se kterou může klient konzultovat redukci váhy, případně úpravu stravovacích návyků. Služba je nabízena jak pro klienty zdravé, tak i klienty trpící onemocněním, které vyžaduje dietní opatření.

 

Pro lidi zdravé, kteří chtějí lépe čelit každodennímu stresu a zůstat i nadále zdravými, ROSETA nabízí  celou řadu preventivních programů, masáží, skupinových cvičení, a relaxačních programů s vyváženou kombinací pasivního  i aktivního odpočinku. Preventivní a relaxační programy jsou hrazeny  pacienty, resp. jejich zaměstnavateli.

Roseta nabízí a garantuje:

  •  příjemné prostředí v lokalitě snadno dostupné MHD
  • vstřícnost v objednávání terapie na přesný čas
  • služby recepce denně od 7.00. do 20.00
  • vysoce profesionální individuální přístup všech terapeutů
  • komplexnost a týmovou práci při řešení Vašich obtíží a podpoře zdraví

Komentáře nejsou povoleny.