PSYCHOLOGIE

Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (souhrnně označované jako psychika) a snaží se jej popsat, vysvětlit a predikovat. Cílem psychologie je také získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví, prostřednictvím psychoterapie jich lze navíc využít i k léčebným účelům.

Tým psychologů pod vedením Mgr. Danuše Jandourkové tvoří nedílnou součást našeho terapeutického týmu a je připraven vám pomoci řešit různé obtíže psychického charakteru. Terapie u psychologa může být hlavní terapií, kterou klient v našem centru podstupuje, ale také doplňkovou terapií v rámci již probíhající fyzioterapeutické léčby.

 

JAK SE OBJEDNAT K PSYCHOLOGOVI?

Objednat se můžete prostřednictvím naší recepce telefonicky, e-mailem, či při osobní návštěvě. K objednání není třeba doporučení od lékaře.

 

KOLIK BUDE NÁVŠTĚVA STÁT?

Terapeutická hodina (50 min.) u psychologa stojí 600 Kč. Úhradu zdravotní pojišťovny mohou využít klienti pojišťoven 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra) a 209 (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda).

Komentáře nejsou povoleny.