Co je psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení (soubor léčebných metod) psychologickými prostředky. Psychoterapii provádí psycholog nebo lékař, tedy vysokoškolsky vzdělaný odborník s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem. Psychoterapeutický výcvik většinou probíhá 5 let a psychoterapeut zde získává teoretické i praktické poznatky a dovednosti, ale co je velmi důležité, prochází během celé doby tzv. sebezkušeností – tedy jakousi vlastní terapií. To je velmi důležité proto, aby se pak při své vlastní práci dokázal vcítit do svého klienta, lépe rozuměl jeho potřebám a potížím. I po ukončení výcviku pokračuje terapeut v práci na sobě v tzv. supervizních sezeních. Ta jsou vedena zkušenějším terapeutem s dlouholetou praxí a mají za úkol zejména porozumět vztahu mezi terapeutem a klientem.

V CKP Roseta působí v současné době čtyři psychoterapeuti s jedním nebo několika ukončenými akreditovanými (tedy odborně uznávaným) psychoterapeutickými výcviky.

Komentáře nejsou povoleny.