Naše přístupy

Našim klientům nenabízíme žádná rychlá a zázračná řešení jejich potíží, ale práci na sobě, hledání příčin obtíží, možných řešení, porozumění sobě a díky tomu někdy i druhým. Tato práce je většinou dlouhodobá a jejím prvním a nejdůležitějším předpokladem je to, že klient na sobě chce pracovat – to znamená, že chce sám ve svém životě něco aktivně měnit. Nepracujeme za něj, ale spíše ho provázíme během jeho vlastní práce na sobě.

V CKP Roseta se snažíme o tzv. komplexní přístup ke klientovi. Snažíme se ho vnímat jako bytost bio-psycho-sociální, což krátce řečeno znamená, že vnímáme propojenost tělesného, duševního a sociálního u každého klienta. To, jak se klient cítí, ovlivňuje jeho somatické (tělesné) zdraví, duševní zdraví a vztahy, ve kterých žije. Tyto tři oblasti se navzájem ovlivňují a velmi často změna v jedné z nich vede ke změnám také v těch ostatních. Tak např. bolí-li mne záda, mohu mít často špatnou náladu a to má vliv na atmosféru doma.  Nepohodnu-li se dlouhodobě třeba s partnerem, vede to k dlouhodobému stresu či depresi, mohou se objevit např. bolesti hlavy, obtíže s dýcháním…. apod.

Je-li to třeba, spolupracují naši psychoterapeuti  také se somatickými lékaři. Co se týče léčby psychofarmaky – psycholog je nepředepisuje, ale v některých případech se nevyhýbáme spolupráci s psychiatrem, který je po zvážení předepsat může.  Neodmítáme tzv. alternativní  přístupy (někteří klienti je využívají třeba i v kombinaci s psychoterapií), jsme jen velmi skeptičtí k těm, které klientům nabízejí rychlá až téměř zázračná a hlavně nepracná řešení. Nabádáme ale klienty, aby dobře zvážili, ke komu se vydají, aby si ověřili odbornost toho, na koho se obracejí. Tam, kde není sám klient tím, kdo na sobě aktivně pracuje, je šance na dlouhodobé ovlivnění jeho obtíží minimální.

 

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

  • Práce v rámci komplexního přístupu k nemoci
  • Práce s úzkostí, depresí, strachem a smutkem
  • Pomoc při zvládání bolesti, stresu a únavy
  • Poradenství v rámci rozvoje osobnosti
  • Rozvoj komunikačních dovedností
  • Podpora zvyšování uvědomění a porozumění sobě a své situaci v životě

 

RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

  • Jedná se o druh psychoterapie, který se snaží o pochopení a léčení zdravotních potíží jednotlivce v širších souvislostech. Každý člověk je součástí vztahového a sociálního systému, ve kterém žije. Náš nejdůležitější takový systém je rodina. Ta by měla tvořit bezpečný a povzbuzující prostor pro zdravý tělesný a duševní růst všech svých členů.
  • Jestliže rodina z nějakého důvodu uvízne v určitém bodě svého vývoje, může dojít k onemocnění jednoho nebo i více jeho členů. Přitom se může jednat jak o nemoci tělesné (například bolesti pohybového systému, chronická únava, astma, atd.), tak o nemoci psychické jako deprese nebo úzkost. Tyto obtíže bývají velmi odolné vůči léčení a mají tendenci k chronifikaci. V takových situacích je žádoucí pomoc rodinných terapeutů.

 

TANEČNĚ POHYBOVÁ TERAPIE

Taneční pohybová terapie je psychoterapeutická metoda, která jako terapeutický nástroj využívá výrazový pohyb (tanec), vycházející z vnitřního prožitku.  Vycházíme z toho, že náš pohyb odráží naše prožívání, náš vnitřní svět a naopak – náš vnitřní svět je skrze pohybové interakce s okolím ovlivňován. Taneční pohybová terapie není pedagogickou činností, součástí setkání nebude tedy taneční výuka, ani zaměření na estetickou složku pohybu. Taneční terapeut vždy respektuje pohybový projev klienta, a pomáhá klientům rozvíjet to, co se v danou chvíli v tanci objeví.  Vhodné pro pacienty s psychosomatickými obtížemi, s obtížemi ve verbální komunikaci, možnost též využít při práci s dětskou populací od raného věku (u velmi malých dětí se pracuje s dvojicí matka – dítě, popřípadě s celou rodinou).

… více informací o tanečně pohybové terapii

 

Komentáře nejsou povoleny.