PSYCHOSOMATIKA

V Centru komplexní péče Roseta, stejně jako v našich sesterských centrech  Sámova a Dobřichovice, se věnujeme také psychosomatice.

Jaká je podstata komplexního psychosomatického léčebného přístupu?

Medicína je dnes vysoce specializovaným oborem. Zjišťujeme, že se v léčbě umíme zabývat velmi detailně jednotlivými buňkami a tkáněmi lidského těla, ale velmi často nám uniká sama podstata člověka jako lidské bytosti.

Smyslem komplexního psychosomatického přístupu je pochopení, že na vše, co se děje v našem životě, reagujeme celou naší bytostí-rozumově, emocionálně a také tělesně. Na pacienta pohlíží jako na člověka, za jehož stonáním je příběh, který s jeho nemocí souvisí.

Terapeut, který takto vyšetřuje a léčí, nevnímá pacienta jen jako nemocný kloub nebo sval, ale jako jedince, který je součástí velmi důležitých systémů. Mezi tyto systémy patří rodina, pracovní společenství, kultura společnosti a také systém pojetí světa, ve kterém daný člověk žije.

Podstatou komplexní medicíny je také úzká spolupráce mezi odborníky v týmu, například mezi rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem a psychologem. Možnost sdílet více pohledů z různých úhlů odborností je velmi důležitá, obzvláště při hledání souvislostí u složitých a těžko vysvětlitelných obtíží některých pacientů.

Komentáře nejsou povoleny.