Komplexní psychosomatické vyšetření

Co je komplexní psychosomatické vyšetření

Nabízíme Vám komplexní psychosomatické vyšetření určené pro pacienty s převahou pohybových obtíží, které zahrnuje vyšetření u rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta a psychologa, rozdělené do dvou dnů. Vyšetření je možné absolvovat v kterémkoliv našem zařízení. Prosíme Vás tedy o přihlášení se k vyšetření na stránkách toho zařízení, ve kterém chcete své vyšetření absolvovat.

www.roseta.cz

www.ckp-dobrichovice.cz

www.samova.cz

 

Pokud se chcete na vyšetření objednat v našem zařízení, vyplňte prosím formulář uvedený níže. O komplexní psychosomatické vyšetření je velký zájem, zájemce objednáváme v pořadí, v jakém nám přicházejí vyplněné dotazníky.

Pokud si přejete pouze samostatné vyšetření u lékaře či jiného jednotlivého odborníka (psychologa, fyzioterapeuta…), pak Vás prosíme, abyste se s objednáním obrátili přímo na naší recepci, kde s Vámi rádi vyberou vhodný termín.
Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

Co je psychosomatika

Psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi stavy těla (soma), duše (psyché) i vlivy prostředí, ve kterém žijeme. Starosti, s nimiž si hlava neví rady, tělo často řeší nemocí (somatizace). Cílem léčby je najít zdroj obtíží a obnovit bio-psycho-sociální rovnováhu jedince.

 

Náplň programu:

Komplexní psychosomatické vyšetření je vyšetření u lékaře, fyzioterapeuta a psychologa. Vyšetření je rozděleno do dvou dnů a je možné ho doplnit dalšími procedurami z naší nabídky (masáže, cvičení, konzultace výživového poradce,  instruktáž Nordic Walking, skupinové programy…vždy dle aktuální nabídky vybraného CKP).

Toto vyšetření nenahrazuje komplexní interní či psychiatrické vyšetření a požadujeme na něj dodání důležitých doposud provedených vyšetření, která se vztahují k danému zdravotnímu problému (CT, Magnetická rezonance, Rentgen – u těchto 3 prosíme o slovní popis, ne samotné snímky, interní, krevní, psychologické, speciální pedagogiky… atp). Umožní to lepší zorientování se v celkové situaci.

 

Základní struktura dvoudenního programu:

1. den

  • Vstupní vyšetření u rehabilitačního lékaře
  • Vstupní vyšetření u fyzioterapeuta

2.den

  • Vyšetření u psychologa
  • Porada týmu (bez účasti klienta)
  • Závěrečné shrnutí komplexního vyšetření (utřídění získaných informací, možnosti následné péče)

Kdy

Počítejte prosím s tím, že objednací doba na komplexní psychosomatické vyšetření je cca 1-3 měsíce (nutnost najít prostor u 3 odborníků zároveň). Pokud některý pacient vyšetření zruší, může se stát, že Vás budeme kontaktovat a objednací doba se tak podstatně zkrátí.

Cena

Cena za komplexní psychosomatické vyšetření pro jednu osobu záleží na Vaší zdravotní pojišťovně a rozsahu objednávané péče. Je vždy dohodnuta předem s ohledem na zdravotní stav a možnosti klienta (základní varianta se pohybuje přibližně  od  2 700 do 3 300 CZK).

Cena základní verze pro samoplátce je 4900Kč.

Cena odráží týmovou spolupráci našich odborníků, což je velmi významné pro co nejpřesnější vyhodnocení vašeho zdravotního stavu a návrh dalšího postupu ve Vaší léčbě.

 

Informace o platbě

Po přijetí Vašeho dotazníku od nás obdržíte dopis s potvrzením, že Vaši žádost o komplexní vyšetření zpracováváme. Budete požádáni o zaplacení 600 Kč, poplatku sloužícího k pokrytí nákladů při sestavování Vašeho programu. Tento poplatek je nevratný (o jeho vrácení je možné se dohodnout pouze v případě, že by bylo KPSV odmítnuto ze strany našeho zdravotnického zařízení).

Po zaplacení poplatku pro Vás bude sestaven program komplexního vyšetření – návrh termínů a konkrétních odborníků, kteří se budou Vašeho vyšetření účastnit. Ihned  po obdržení návrhu programu prosím uhraďte dohodnutou částku celého vyšetření (bude Vám zaslána koordinátorem spolu s návrhem termínu vyšetření) na náš bankovní účet 262320952/0300, variabilní symbol: 901. V poznámce uveďte jméno účastníka programu. Poté Vám rezervujeme termíny u jednotlivých terapeutů.

Za dodatečné administrativní služby (např. zpětné vystavení faktury) se účtuje částka 300 Kč.

 

Informace k programu a objednání

K objednání psychosomatického vyšetření použijte webový formulář výše na této stránce. V brzké době se Vám ozve koordinátor/ka programu s bližšími informacemi. S případnými dotazy se obracejte na naši vedoucí psycholožku Mgr. Danuši Jandourkovou na e-mail: jandourkova@roseta.cz.

 

Koordinátorka programu

Mgr. Eliška Marešová
e-mail: kpsv@roseta.cz

Komentáře nejsou povoleny.