Psychosomatická terapie v ordinaci rehabilitačního lékaře

blok 3-5 terapeutických setkání pro pacienty s psychosomatickou složkou obtíží

Cíle terapie:
Pomoci nalézt pacientovi odpovědi na tyto otázky:

  • Jakým způsobem a v jaké míře se podílejí na mém stonání psychosomatické faktory
  • Jakým způsobem mohu s těmito faktory pracovat a pozitivně je ovlivnit?
  • Potřebuji ke změně ještě jinou odbornou pomoc (například psychoterapii)?
  • Mám jiné možnosti, jak své potíže komplexně řešit?

Další cíle jsou dohodnuty mezi pacientem a lékařem podle individuálních potřeb, zejména se může jednat o práci s fyzickými obtížemi a s tělem v kontextu psychosomatické medicíny.
Cena: 800,-Kč /1 sezení v délce 50 min (není hrazeno ZP).

Pacient se domlouvá s lékařem na tomto bloku psychosomatické terapie až po absolvování základního nebo rozšířeného vstupního rehabilitačního vyšetření.
Terapii v Centrech komplexní péče vedou:

  • MUDr. Barbora Danielová – lékařka s atestací v oboru rehabilitační lékařství, neurologie a psychosomatická medicína, s psychoterapeutickým výcvikem, pracuje jako vedoucí lékařka v CKP Dobřichovice a také jako lékařka specialistka v CKP Roseta a CKP Sámova.
  • MUDr. Petr Kolátor – rehabilitační lékař s psychoterapeutickým výcvikem, pracuje jako lékař specialista v CKP Roseta a CKP Sámova.
  • MUDr. Martin Seifert – rehabilitační lékař s atestací v oboru praktické lékařství, s psychoterapeutickým výcvikem, pracuje jako lékař specialista v CKP Sámova.

Komentáře nejsou povoleny.