MUDr. Alena Poláková

Psychiatr

Vystudovala Všeobecné lékařství na 3.LF UK a získala atestaci v oboru psychiatrie. Absolvovala kurzy: Krizová intervence, Motivační rozhovory, Psychoterapie u psychóz, LEAP metoda komunikace s pacienty s psychózou. Aktuálně je v psychoterapeutickém výcviku INSTEP (integrativní gestalt), předpokládané datum ukončení výcviku je první polovina roku 2023.

Kromě působení v CKP Roseta pracuje také  v psychiatrické ambulanci a na lůžkách psychiatrického oddělení nemocnice Tábor. Ve stacionáři nemocnice vede společně s kolegyní psychoterapeutickou skupinu pro pacienty s úzkostí a depresí a skupinu pro pacienty závislé na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách.

Ve volném čase se stará o 2 děti, 2 kočky a manžela.