Mgr. Lucie Vojtková

Psycholožka

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UPOL a na FHS UK magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.

Absolvovala pětiletý výcvik v psychodynamicky orientované skupinové psychoterapii a komplexní výcvik v krizové intervenci.

Pracovala v týmu včasných intervencí pro osoby ohrožené rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění (Národní ústav duševního zdraví) a dlouhodobě se věnuje lidem se zkušeností se závažným duševním onemocněním. Má dlouholetou zkušenost také v přímé péči se žadateli o udělení mezinárodní ochrany a v oblasti poskytování a vedení sociálních služeb (pro ohrožené rodiny s dětmi a oběti obchodu s lidmi).