Bc. Michaela Poskočilová

Fyzioterapeutka

Michaela Poskočilová absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na Fakultě sportovních studií v Brně. Nyní pokračuje na navazujícím magisterském studiu na 2. LF v Praze. Zkušenosti získávala během studia na různých odděleních v nemocnicích, lázních, rehabilitačních ústavech, ale i v ambulantním provozu. Má blízký vztah ke sportu, který se prostřednictvím fyzioterapie snaží předat dál a motivovat ostatní k pohybu.

Ráda pracuje s dětskými i dospělými pacienty. V terapii ocení motivovaný přístup pacienta, jeho snahu pochopit problém a aktivně se podílet na jeho řešení. Důvěru a příjemnou atmosféru během terapie považuje za klíčovou součást úspěchu. V terapii využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, prvky vývojové kineziologie, senzomotoriky a relaxačních technik.