Mgr. Pavlína Langerová

Fyzioterapeutka

Pavlína Langerová (roz. Hloušková) absolvovala studium fyzioterapie na Univerzitě Karlově. Znalosti a zkušenosti v oboru získala i na zahraničních stážích v Německu a Švýcarsku. V terapii je pro ni důležitý vztah mezi pacientem a terapeutem, aktivní spolupráce, motivace pacienta a rozdělení zodpovědnosti za splnění stanovených cílů. Terapie by neměla být brána jako další povinnost, proto se snaží vybírat postupy co nejvíce na míru – terapie by měla bavit . To vyžaduje individuální a komplexní přístup. Ve své práci využívá postupy založené na pracích prof. Karla Lewita, Clary Lewitové, prof. Koláře, Ludmily Mojžíšové a dalších. S jejich využitím pracuje na zlepšení schopnosti umět vnímat své tělo, což považuje za klíčové při řešení poruch pohybové soustavy. Pracuje s dospělými pacienty a dětmi školního věku.