Bc. Veronika Dryková

Fyzioterapeutka

Veronika Dryková vystudovala fyzioterapii na Fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT a v současné době pokračuje magisterským studiem na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Velký smysl vidí v komplexnosti a individualitě člověka. V terapii proto dbá na vzájemnou domluvu s pacientem a porozumění jeho potřebám. Od pacienta očekává upřímnost a aktivní přístup.

Ve své praxi využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, kineziotaping, senzomotoriku a prvky jógy.