Načítám Akce

Myofasciální integrace 2: Dech jako integrační funkce

V druhém kurzu myofasciální integrace, který plynule navazuje na kurz první, se ponoříme do tajů dýchání. Dýchání je nedílnou součástí všech našich pohybů. Věděli jste, že se nadechneme až 20 000krát za den? K dýchání dochází tam, kde se setkává dobrovolné a nedobrovolné. To co cíleně děláme a co zkrátka jen je. Umožnuje nám intimní kontakt mezi tím co je vědomé a co již na vědomé úrovní není.
Způsob jakým dýcháme, je pro každého z nás ojedinělý. Náš dech je hlavní funkcí, která tvaruje naši posturu a spoluutváří i naše pohybové vzorce. Přijďte společně s námi  prozkoumat způsob, jakým si ujasňujeme preference toho jakým způsobem dýcháme a objevte celou řadu dalších možností. Využijeme efektivní metody, jak s těmito strukturálními i funkčními návyky pracovat a jak je měnit.
Na našem kurzu se na dechové pohyby podíváme z pohledu fasciální anatomie. Budeme pozorovat, k jakým dechovým pohybům dochází ve stavu nejhlubší relaxace, kdy se z těla vyplaví skoro veškeré napětí. Jak to ovlivňuje způsob našeho držení tělo nebo našeho pohybu? Tyto poznatky se pokusíme začlenit do našeho každodenního života.

Pomocí vyšetření, myofasciální manuální terapie a pohybové terapie dosáhneme uvolnění napětí, které ovlivňuje a znehybňuje naše dýchání. K tomu abychom získalo zpětnou vazbu na změny našeho dýchání využijeme také intraorální struktury a zvuk.

Spolu s anatomickou a hmatovou precizností budeme jako zpětnou vazbu naší práce používat také prostor, do kterého dýcháme, kvalitu pohybu, kde zvuk rezonuje v těle, zabarvení zvuku, malé změny ve vůni a jejich vliv na kvalitu nádechu, stejně tak jako množství dalších aspektů.

Celý náš život stojí mezi prvním nádechem a posledním výdechem.

Individuální Rolfing s Mariusem:

I letos si můžete vyzkoušet Rolfing s Mariusem na vlastní kůži. Kromě dvou kurzů nabízí lektor také individuální terapie v termínech 18., 25. a 26.10. Počet míst je omezen, proto neváhejte a místo na terapii si rezervujte zde: https://www.roseta.cz/rolfing-2/

Harmonogram:

Pátek:

9:00 Dech: Fasciálně anatomické vztahy:

  • Primární a sekundární myofasciální struktury dechu
  • Kosterní a kloubní struktury
  • Souhra těchto anatomických vztahů při dýchání

11:00 Praktická část 1:

  • Odstranění dopadů na dech z pletence ramenního.
  • Posouzení různých pozic pletence ramenního a hrudního koše na mechanismus dechu

13:00 Oběd

14:00 Praktická část 2: Odstranění dopadů na dech z oblasti pánve

16:00 Praktická část 3: Fasciální vrstvy trupu. Odlišnosti od hrudního koše přes pánev a jejich účinek na dýchání

17:45 Shrnutí a dotazy, závěr

Sobota:

9:00 Experimentální část, teorie

  • Dýchací orgány, dýchací cesty
  • Návaznost tělních dutin při dechu
  • Pohled na různé dýchací techniky z meditace, pilates, bojových umění, sportu, divadla a dalších. Jaký způsob dýchání je nejvíce integrovaný?

11:00 Praktická část 4: Páteřní dýchání, dolní žebra. Vnitřní hrudník, břišní – pánevní zábrany dechových pohybů.

13:00 Oběd

14:00 Praktická část 5: Struktury úst, vnitřní fascie. M. masseter, mm. suprahyoidei, mm. pterygoidei, m. temporalis, temporomandibulární kloub.

16:00 Praktická část 6: Měkké tkáně nosní dutiny, lebeční švy. Zvuk jako zpětná vazba. Sledování zabarvení hlasu, kvality zvuku a místo ozvěny. Jazyk a hrdlo. Vliv krku a jeho postavení na dýchací cesty a zvuk.

17:45 Shrnutí a otázky, ukončení

Neděle:

9:00 Experimentální část a teorie. Zkoumání zvuku

11:00 Praktická část 7: Zapojení dýchání do sedu, stání, chůze a vzájemných pohybů

13:00 Oběd

14:00 Praktická část 8: Začlenění dýchání do vnitřního, osobního prostoru.  Zkoumání účinku a návaznosti do vnějšího prostoru. Vytváření rovnováhy mezi těmito prostory.

16:00 Praktická část 9: Integrační práce

17:45 Shrnutí a otázky, ukončení

 

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex