Bc. Anežka Chrásková

Fyzioterapeutka

Anežka Chrásková vystudovala fyzioterapii na 2. lékařské fakultě v Motole, na které nyní pokračuje navazujícím magisterským studiem. Již od mládí má ráda pohyb a pohybově aktivní lidi ve svém okolí. Nastavení společného cíle v terapii je pro ni prioritou. Po dobu celého procesu léčby se snaží vysvětlit, proč a za jakým účelem volí zrovna dané způsoby terapie. Za nedílnou součást považuje otevřenou komunikaci, vnímavost ke svému tělu, ale i ochotu učit se a pracovat na sobě. V terapii se věnuje jak dospělým, tak dětským pacientům. Využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, práci s dechem, prvky senzomotoriky, DNS koncept, metodu Ludmily Mojžíšové nebo prvky posilování a jógy.