Rodinná psychoterapie

Druh psychoterapie, který se snaží o pochopení a léčení zdravotních potíží jednotlivce v širších souvislostech. Vychází mimo jiné z moderní systemické teorie, která umožňuje celistvý a komplexní pohled na lidské stonání.
Každý člověk je chápán jako součást vztahového a sociálního systému, ve kterém žije. Náš nejdůležitější takovýto systém je zpravidla rodina, která tvoří bezpečný a zároveň stimulující prostor pro zdravý tělesný a duševní růst všech svých členů.
Každá rodina přitom postupně prochází vývojem a změnou, aby bylo možné splnit vývojové úkoly (například puberta, adolescence nebo osamostatnění se) svých jednotlivých členů.

Jestliže rodinný systém z nějakého důvodu uvízne v určitém bodě svého vývoje, může dojít k onemocnění jednoho nebo i více jeho členů. Přitom se může jednat jak o nemoci tělesné (například bolesti pohybového ústrojí, chronická únava, astma atd.) tak o nemoci psychické jako deprese nebo úzkost. Důležité je, že v případě výše popsaného „rodinného podkladu“ nemoci, se tyto symptomy vyznačují značnou rezistencí vůči běžné terapii a mají tendenci k chronifikaci.

V takových situacích je žádoucí pomoc rodinných terapeutů, kteří Vám pomohou převést rodinný celek do nové a zdravější polohy, kde již nebude nutné udržovat rovnováhu za cenu tvorby symptomů.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex