Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je vedení při řešení vztahových, partnerských a rodinných problémů.
V CKP Roseta se prosazujeme tzv. komplexní přístup ke klientovi. Snažíme se ho vnímat jako bytost bio-psycho-sociální, což krátce řečeno znamená, že vnímáme propojenost tělesného, duševního a sociálního u každého klienta. To, jak se klient cítí, ovlivňuje jeho somatické (tělesné) zdraví, duševní zdraví a vztahy, ve kterých žije. Tyto tři oblasti se navzájem ovlivňují a velmi často změna v jedné z nich vede ke změnám také v těch ostatních. Tak např. bolí-li mne záda, mohu mít často špatnou náladu a to má vliv na atmosféru doma.  Nepohodnu-li se dlouhodobě třeba s partnerem, vede to k dlouhodobému stresu či depresi, mohou se objevit např. bolesti hlavy, obtíže s dýcháním…. apod.
Je-li to třeba, spolupracují naši psychoterapeuti  také se somatickými lékaři.

Co se týče léčby psychofarmaky – psycholog je nepředepisuje, ale v některých případech se nevyhýbáme spolupráci s psychiatrem, který je po zvážení předepsat může.  Neodmítáme tzv. alternativní  přístupy (někteří klienti je využívají třeba i v kombinaci s psychoterapií), jsme jen velmi skeptičtí k těm, které klientům nabízejí rychlá až téměř zázračná a hlavně nepracná řešení. Nabádáme ale klienty, aby dobře zvážili, ke komu se vydají, aby si ověřili odbornost toho, na koho se obracejí. Tam, kde není sám klient tím, kdo na sobě aktivně pracuje, je šance na dlouhodobé ovlivnění jeho obtíží minimální.

Našim klientům nenabízíme žádná rychlá a zázračná řešení jejich potíží, ale práci na sobě, hledání příčin obtíží, možných řešení, porozumění sobě a díky tomu někdy i druhým. Tato práce je většinou dlouhodobá a jejím prvním a nejdůležitějším předpokladem je to, že klient na sobě chce pracovat – to znamená, že chce sám ve svém životě něco aktivně měnit. Nepracujeme za něj, ale spíše ho provázíme během jeho vlastní práce na sobě.

 

Rámcová nabídka služeb:

  • Práce v rámci komplexního přístupu k nemoci
  • Práce s úzkostí, depresí, strachem a smutkem
  • Pomoc při zvládání bolesti, stresu a únavy
  • Poradenství v rámci rozvoje osobnosti
  • Rozvoj komunikačních dovedností
  • Podpora zvyšování uvědomění a porozumění sobě a své situaci v životě

 

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex