Komplexní psychosomatické vyšetření

Komplexní psychosomatické vyšetření je nejkvalitnější možnost psychosomatického vyšetření v našich centrech. Jedná se o jedinečnou kombinaci vyšetření rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem a psychologem.
Zásadním benefitem při tomto vyšetření je společná konzultace těchto tří odborníků, při které se doplňují informace ze tří stran. Ve vzájemném tvůrčím prostředí vzniká pravidelně nový a celistvější pohled na pacienta s návrhy na možné terapeutické postupy. Na tuto schůzku pak navazuje společná schůzka pacienta, lékaře a psychologa. Při tomto sezení je pacient informován o závěrech z vyšetření a spolu s ním se vytváří terapeutický plán. Tento plán terapie musí být pro pacienta srozumitelný a musí mu v různých ohledech vyhovovat. Na závěr dostává pacient odbornou zprávu z vyšetření.
Tomuto záměru odpovídá celková doba potřebná k vyšetření – 4, 5 hod. Vstupní pohovory s lékařem a psychologem jsou 80 minut, s fyzioterapeutem 50 minut.

Pro koho je toto vyšetření vhodné?

  • Pro klienty, jejichž zdravotní obtíže jsou dlouhodobé, případně se častěji opakují
  • Pro klienty, kteří již absolvovali řadu vyšetření, ale lékaři nenašli jednoznačnou příčinu jejich obtíží
  • Primárně se zabýváme obtížemi pohybového systému, s nimiž však mohou být spojeny i jiné fyzické obtíže a jejich propojení nemusí být vždy zcela zřejmé.

Cena:

 PojišťovnaRosetaSámovaDobřichovice
1114 400 Kč5 900 Kč4 400 Kč
2015 900 Kč5 900 Kč5 900 Kč
2054400 Kč5 900 Kč4 400 Kč
2075 900 Kč5 900 Kč5 900 Kč
2094 400 Kč4 400 Kč4 400 Kč
2114 400 Kč4 400 Kč4 400 Kč
2138 700 Kč5 900 Kč7 200 Kč
bez pojištění8 700 Kč8 700 Kč8 700 Kč

Od 1.9.2022 dochází z úpravě ceníku CKP Roseta, která se týká i Komplexního psychosomatického vyšetření. S novým ceníkem se můžete seznámit zde.

Důležitá informace:

Vyšetření nenahrazuje komplexní interní či psychiatrické vyšetření a požadujeme na něj dodání důležitých doposud provedených vyšetření, která se vztahují k danému zdravotnímu problému (CT, magnetická rezonance, rentgen – slovní popis, interní, krevní, psychologické, speciální pedagogiky, atd.). Tyto podklady umožní snadnější zorientování našeho týmu v celkové situaci.

V případě zájmu o komplexní psychosomatické vyšetření proto prosím co nejpřesněji vyplňte tento dotazník, na jehož základě budeme moci rozhodnout o vhodnosti daného vyšetření právě pro vás a nabídnout vám další postup.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex