Komplexní psychosomatické vyšetření

Komplexní psychosomatické vyšetření je nejkvalitnější možnost psychosomatického vyšetření v našich centrech. Jedná se o jedinečnou kombinaci vyšetření rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem a psychologem.
Zásadním benefitem při tomto vyšetření je společná konzultace těchto tří odborníků, při které se doplňují informace ze tří stran. Ve vzájemném tvůrčím prostředí vzniká pravidelně nový a celistvější pohled na pacienta s návrhy na možné terapeutické postupy. Na tuto schůzku pak navazuje společná schůzka pacienta, lékaře a psychologa. Při tomto sezení je pacient informován o závěrech z vyšetření a spolu s ním se vytváří terapeutický plán. Tento plán terapie musí být pro pacienta srozumitelný a musí mu v různých ohledech vyhovovat. Na závěr dostává pacient odbornou zprávu z vyšetření.
Tomuto záměru odpovídá celková doba potřebná k vyšetření – 4, 5 hod. Vstupní pohovory s lékařem a psychologem jsou 80 minut, s fyzioterapeutem 50 minut.

Pro koho je toto vyšetření vhodné?

  • Pro klienty, jejichž zdravotní obtíže jsou dlouhodobé, případně se častěji opakují
  • Pro klienty, kteří již absolvovali řadu vyšetření, ale lékaři nenašli jednoznačnou příčinu jejich obtíží
  • Primárně se zabýváme obtížemi pohybového systému, s nimiž však mohou být spojeny i jiné fyzické obtíže a jejich propojení nemusí být vždy zcela zřejmé.

Cena:

     
Komplexní psychosomatické vyšetření pro samoplátce   10 200 Kč
Komplexní psychosomatické vyšetření – klienti ZP 111, 209, 211, 205, 207, 213   5 100 Kč
Komplexní psychosomatické vyšetření – klienti ZP 201   6 900 Kč
     

Důležitá informace:

Vyšetření nenahrazuje komplexní interní či psychiatrické vyšetření a požadujeme na něj dodání důležitých doposud provedených vyšetření, která se vztahují k danému zdravotnímu problému (CT, magnetická rezonance, rentgen – slovní popis, interní, krevní, psychologické, speciální pedagogiky, atd.). Tyto podklady umožní snadnější zorientování našeho týmu v celkové situaci.

V případě zájmu o komplexní psychosomatické vyšetření proto prosím co nejpřesněji vyplňte tento dotazník, na jehož základě budeme moci rozhodnout o vhodnosti daného vyšetření právě pro vás a nabídnout vám další postup.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex