Funkční integrace

Funkční integrace® je forma individuální terapie, která je součástí Feldenkrasiovy® metody. Během Funkční integrace® si klient může uvědomit pohyby, které často nevědomky provádí. Učí se vnímat zvýšené napětí, následně zbytečné napětí snižovat a tím najít v pohybech více lehkosti, plynulosti a provádět je s menším úsilím.
Terapeut vede klienta prostřednictvím jemných dotyků a pomalých pohybů, které klient přes tělo vnímá a specifickým způsobem zpracovává. Tím podporuje změny v mozku a automaticky mění řízení pohybu. Po Funkční integraci® dochází ke zlepšení vzpřímeného postoje, koordinaci pohybů, rovnováhy, dýchání, snížení bolesti a zvýšení rozsahu pohybu. To přispívá k prevenci opotřebení pohybového systému, zlepšení sportovních výkonů, nebo zlepšení schopnosti učení a soustředění.
Na Funkční integraci může přijít každý bez předchozí zkušenosti s Feldenkraisovou metodou. Každý, kdo je zvědavý, jak jsou jeho tělo a mozek propojené při hledání, objevování a provádění individuálního pohybu.  

Zkušenosti z terapie přispívají k seberozvoji v různých oblastech života. 

Jak Funkční integrace® probíhá?

Průběh Funkční integrace® je zcela přizpůsoben potřebám klienta, který je v průběhu terapie pasivní. Většinu času obvykle leží na lehátku, na sobě má pohodlný oděv, který mu nebrání v pohybu a zajistí mu pocit tepla. 

Jak dlouho terapie trvá?

Délka FI je 60 min +5-10 min. pozitivní zpětná vazba

Co je Feldenkraisova® metoda?

Feldenkrasiova® metoda je celosvětově uznávanou somatickou edukační metodu, která prostřednictvím organického učení podporuje vlastní vnímání, zdokonaluje funkčnost těla a osobní proces učení.

Feldenkrasiova® metoda má dvě formy terapií. Individuální Funkční integrace® a skupinové cvičení ATM (Awareness through movement). Zkušenosti z obou forem se vzájemně doplňují a zesilují. Klient může upevňovat a rozvíjet změny získané na FI na lekcích ATM. Klient může jít na FI, aby si ujasnil a s terapeutem prošel ATM lekcí, která mu dělala problémy nebo byla nepříjemná, a tak společně našli během FI příčinu klientových obtíží při cvičení.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex