Mgr. Michaela Veverková

Lektorka

Michaela Veverková je fyzioterapeutka a Feldenkrais Practicionar ®

Absolvovala FTVS a od ukončení studií pracuje v Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze. Zde působila pod vedením profesora Jandy, se kterým se podílela na polyelektromyografických, postugrafických i dalších výzkumech. Absolvovala stáže u profesora Lewita a učila s ním v kurzech manuální medicíny.

V současné době Mgr. Veverková vyučuje v IPVZ v kurzech manuální medicíny a podílí se i na organizaci a výuce ve specializačním studiu Aplikované fyzioterapie. Dále asistuje Bc. Bezvodové v kurzech manuální medicíny a senzomotorické stimulace. Současně pracuje na klinice rehabilitačního oddělení ve Vinohradské nemocnici.

Je absolventkou více než 20 odborných kurzů včetně: Brügger-koncept, DNS, McKenzie metoda MDT, Mulligan Concept, PNF, reflexní lokomoce dle Vojty aj.

Mgr. Veverková je součástí týmu Nadačního fondu Karla Lewita, jehož posláním je rozvíjet funkční způsob myšlení ve zdravotnictví.