Individuální fyzioterapie

Fyzioterapie se zabývá léčbou pohybového systému dospělých i dětí. Obrátit se na nás můžete s jakýmikoli problémy pohybového systému, například poúrazové a pooperační stavy, akutní i chronické bolesti, výhřezy disků, kořenové syndromy, akutní ústřely, lumbágo, zmrzlé rameno, impingement syndrom, artróza, zánětlivá onemocnění pohybového aparátu, periferní léze nervového systému, stavy po úrazech nervové soustavy či CMP, roztroušená skleróza, vývojové vady, vadné držení těla, skoliózy, nestability kloubů.
Nabízíme individuální přístup, který zajišťuje kompletní diagnostiku a cílenou terapii. Naším cílem je na pacienta nahlížet jako na biopsychosociální celek. Zabýváme se tedy nejen tělesnými obtížemi, ale bereme při diagnostice i terapii v potaz také složku psychickou a sociální.
V terapii využíváme psychosomatický přístup, a to zejména v situacích, kdy se psychické problémy projevují jako tělesné potíže často bez jasného objektivního nálezu.

JAKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A REHABILITAČNÍ PŘÍSTUPY POUŽÍVÁME?

Terapie funkčních poruch dle profesora Lewita:
Diagnostika a terapie pohybového systému s využitím technik měkkých tkání (manuální uvolnění
reflexních změn v kůži a podkoží), postizometrické relaxace (ovlivnění reflexních změn ve
svalech) a mobilizací kloubů

Přístup Clary Lewitové (fyzioterapie funkce):
Bc. Clara Lewitová vychází při své práci z vnímání a pozorování lidského těla jako celku a jeho
funkcí. Sleduje která část těla je v malém, velkém nebo optimálním napětí a jak si stojí ke zbytku
těla. Při terapii využívá jemnou techniku dotyků a postupy, kterými mění napětí tkání a vnímání
těla směrem k optimu. Tím zlepšuje funkci pohybového systému. Učí pacienta, jak vnímat své
tělo a jak s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo úplně vyléčil své obtíže.

Metoda McKenzie:
Klade zásadní důraz na aktivní přístup pacienta. Učí ho, jak si odstranit bolestivé obtíže
samostatně a jak jim do budoucna předcházet.

Vojtova metoda:
Využívá se u dětí i dospělých, např. při opožděném vývoji kojenců nebo u neurologických a
ortopedických onemocnění. Cílem metody je nácvik základního pohybového stereotypu
prostřednictvím tzv. reflexního plazení a otáčení.

Koncept manželů Bobathových:
Klade důraz na osobní pohybové potřeby klienta. Využívá se při poškození centrálního
nervového systému dospělých i dětí – např. cévní mozkové příhody, DMO, traumata hlavy, aj.

PNF:
Metoda povzbuzuje správnou funkci nervů a svalů stimulací různých neurologických drah.
Pohyby, které technika používá, byly převzaty z přirozených pohybů zdravého člověka. Metoda je
využitelná pro poruchy nervové soustavy a pohybového aparátu, bolestivé stavy.

Koncept BPP (koncept Jarmily Čápové):
Vychází z vývoje člověka během prvního roku života. Terapie je zaměřena na správné provedení
pohyb, při němž nedochází k poškození kloubů, ovlivňuje nervový a svalový systém. Koncept je
vhodný pro pacienty s těžkými poškozeními nervového a pohybového systému, ale i k ovlivnění
bolestí pohybového aparátu a dýchání, využívá se také u dětí.

Brügger koncept:
Diagnostický a terapeutický koncept, jehož cílem je dosáhnout vzpřímeného držení těla. Terapie
zahrnuje ovlivnění měkkých tkání, speciální způsob ovlivnění svalového napětí a funkce, korekci
držení těla a pohybových stereotypů. Metoda je hojně využívána v terapii pacientů s bolestmi v
oblasti pohybového aparátu, jeho prvky jsou využitelné u všech diagnóz.

Metodika Ludmily Mojžíšové:
Metoda ovlivnění funkčních poruch v oblasti žeber, pánve a páteře, která zahrnuje také sadu
cviků, jež pacient vykonává denně. Metoda je určena pacientům s bolestmi zad i pacientkám s
gynekologickými potížemi (neplodnost, bolestivá menstruace, sexuální obtíže).

Škola zad:
Terapeutický program, který má za cíl odstranit chyby, jichž se lidé dopouštějí při běžných
činnostech (nesprávné držení těla, zvedání břemen, chyby při stání).

Senzomotorická stimulace:
S pomocí labilních pomůcek je dosahováno zlepšení kvality vnímání a nastavení vlastního těla
(poúrazový kotník, nestabilní koleno, chronické bolesti zad).

Klappovo lezení:
Metoda, která v terapii využívá různé způsoby lezení po čtyřech. Metoda se primárně využívá při
léčbě skolióz, nicméně je dobře využitelná i u celé řady dalších diagnóz a obtíží.

Terapie skolióz dle Schrothové:
Použití technik z terapie skolióz dle Schrothové, jako je podkládání, dechová cvičení, aj.

Terapie lymfatických tkání (manuální lymfodrenáž):
Jemná masáž zaměřená na rozpohybování lymfy, která se používá při lymfatických otocích (např.
po zlomeninách, po odstranění prsu) i pro kosmetické účely.

Funkční tape:
Tape je aktivní opora a slouží jako „prodloužená ruka“ terapeuta. Během terapie pracujete s
terapeutem na určitém uvolnění či nastimulování, ale chceme, abyste si mohli tento prožitek
odnést s sebou i do běžného života. Na rozdíl od pasivních opor (ortézy, sádry, aj.) které místo
zafixují a znehybní, tape odlehčuje přetížená místa a povzbuzuje oslabené či neaktivní části a tím
umožňuje oběma zapojit se do funkce. Proto se mu také říká FUNKČNÍ tape. Pomáhá obnovovat
změněnou, nejčastěji pohybovou, funkci.

Kinesiotaping:
Kinesiotaping je v současnosti využíván po celém světe nejen na poli sportovního lékařství, ale
jako léčebný prostředek v rehabilitační medicíně, fyzioterapii, pediatrii, ortopedii i medicíně
veterinární. Kinesiotaping ve svém konceptu pracuje s elastickou páskou – kinesio tapem, což ve
srovnání s klasickým sportovním rigidním tapem, ortézami a bandážemi způsobilo doslova
revoluci v terapii chronických i akutních onemocněních pohybového aparátu.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex