Bc. Anita Žáčková

Fyzioterapeutka

Anita Žáčková je fyzioterapeutkou. Věnuje se terapii pacientů dorostového a dospělého věku včetně dětí starších 10 let. Za důležité považuje společnou domluvu na cíli terapie a následném terapeutickém plánu. Nejdůležitější je, aby tato domluva dávala pacientovi smysl a chápal co je v terapii společnou snahou. K pacientům přistupuje komplexně a individuálně. Hledá logická řešení obtíží, jakými je například změna pohybových stereotypů běžných denních činností. Využívá měkké techniky, principy vývojové kineziologie, jógu, práci s vnímáním vlastního těla. Její terapeutický přístup je výrazně ovlivněný přístupem Clary Lewitové – Fyzioterapie funkce.