Bc. Barbora Staníčková

Fyzioterapeutka

Barbora Staníčková je fyzioterapeutkou, která vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pokračuje navazujícím magisterským studiem na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia se zaměřuje na poruchy rovnováhy a chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou. Zajímá se také o sportovní fyzioterapii, jelikož má sama kladný vztah ke sportu a osobní zkušenost se scénickým tancem a stepem.

V terapii se snaží nalézt nejlepší řešení, které je založené na vzájemné spolupráci, důvěře, pozitivní motivaci a nabízí tak terapii ušitou pacientovi na míru. Pracuje především s pacienty od 10 let věku a dospělými. Ve své praxi využívá techniky měkkých tkání, metody založené na neurofyziologickém podkladě (PNF, DNS aj.), prvky jógy, a ráda propojuje terapii s relaxačními metodami zaměřené na uvědomění těla.