Mgr. Danuše Jandourková

Klinická psycholožka

Je vedoucí psycholožkou CKP. V Centru komplexní péče Roseta poskytuje rodinnou, párovou a individuální psychoterapii a psychologické poradenství. Je součástí týmu, který provádí psychosomatická vyšetření a zodpovídá dotazy k psychosomatickému vyšetření.

Pracovala jako porodní asistentka a poté vystudovala jednooborovou psychologii na katedře psychologie FF UK v Praze. V roce 2005 složila specializační zkoušku z klinické psychologie a získala tak osvědčení k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v oboru klinická psychologie, později získala funkční specializaci v systematické psychoterapii.

Dále pracovala jako klinický psycholog ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na klinice psychiatrické a také gynekologicko-porodnické, kde se zaměřovala na práci s onkologickými pacientkami, ženami s problémy s otěhotněním, ženami potrácejícími či těmi, kterým se narodilo dítě předčasně. Působila jako terapeut v programu Vícerodinné terapie pro léčbu poruch příjmu potravy.

Absolvovala pětiletý výcvik v hlubinně-dynamicky orientované skupinové psychoterapii, výcvik v Rodinné terapii psychosomatických poruch, kurs Práce s tělem v psychoterapii, kurs Práce s časovou osou, kurs Vícerodinné terapie.

Je členkou Asociace klinických psychologů, České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti a členkou Evropské asociace pro psychoterapii.