Mgr. Dávid Pankuch

Fyzioterapeut

Dávid Pankuch absolvoval bakalářské studium oboru Fyzioterapie na Prešovské univerzitě v Prešově. Zkušenosti z nemocničního prostředí získal na stáži ve FN Hradec Králové. Po absolvování roční stáže v zařízení CKP Roseta, se vrátil k magisterskému studiu fyzioterapie na Prešovskou univerzitu. Nyní je opět zpátky v týmu CKP Roseta.

Věnuje se převážně dospělým pacientům. V terapii zastává pozitivní postoj a na tělo se dívá vždy komplexně. Má rád aktivní přístup pacientů a jejich zájem o vlastní tělo. Při práci využívá přístup Clary Lewitové (Fyzioterapie funkce), techniky měkkých tkání, individuální léčebnou tělesnou výchovu, mobilizace, sensomotorickou stimulaci a kineziotaping. Pracuje také na fyzikální terapii.