PhDr. Iveta Pallová PhD.

Lektorka

Dosažené vzdělání

  • 2010 FTVS UK v Praze, rigorózní zkouška (PhDr.)
  • 2002-2007 FTVS UK v Praze, doktorandské studium biomechaniky (Ph.D.)
  • 1996-1999 FTK UP v Olomouci, fyzioterapie (Mgr.)
  • 1993-1996 LF UP v Olomouci, léčebná rehabilitace a fyzioterapie (Bc.)

 

Další vzdělávání

Studium u předních rehabilitačních odborníků, absolvovala přes 35 odborných seminářů a specializačních rehabilitačních kurzů. Publikovala přes 30 článků v odborných časopisech a sbornících konferencí s tématikou věnovanou především skoliózám.

Členství v odborných společnostech

  • od r. 2013 ve Společnosti pro pojivové tkáně a v redakční radě časopisu Pohybové ústrojí
  • od r. 2002 v České společnosti pro biomechaniku