Mgr. Jan Pokorný

Fyzioterapeut

Jan Pokorný má zkušenosti s pacienty z ambulantní i lůžkové péče. V rámci fyzioterapeutické praxe se věnuje převážně dospělým pacientům s funkčními poruchami pohybového aparátu. Značné zkušenostmi má i s pacienty s Parkinsonovou nemocí. V terapii využívá techniky měkkých tkání a mobilizací dle prof. Lewita, metodu Ludmily Mojžíšové, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci dle dr. Kabata a metody DNS dle prof. Koláře. Během bakalářského i magisterského studia se zaměřil na problematiku Parkinsonovy nemoci a na možnosti zlepšení kvality života těchto pacientů. V rámci hledání vlivu tanečně pohybové terapie na ně působil také jako výzkumný pracovník pro konzervatoř Duncan Centre.