prim. MUDr. Jan Slovák

Rehabilitační lékař

Prim. MUDr. Jan Slovák je vedoucí lékař CKP Roseta, působí však tak v sesterském centru CKP Dobřichovice.

MUDr. Slovák provádí komplexní lékařská vyšetření pacientů s obtížemi pohybového systému. Díky atestaci z Vnitřního lékařství a letitým zkušenostem s psychosomatickými pacienty má přesah i do dalších oborů. Zajímá ho, jaké faktory ze života pacienta se na vzniku a udržování potíží podílí. Zdůrazňuje vliv civilizačních návyků, nevhodných pohybových stereotypů, osobnostních a psychických faktorů. Pátrá po možných interních příčinách.  V léčbě zdůrazňuje týmovou a multioborovou spolupráci a aktivní přístup pacienta. Vyšetřuje dospělé pacienty a děti od 4 let věku.