Mgr. Kateřina Roubalová

Fyzioterapeutka

Po studiích na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy pracovala na ambulanci, na lůžkách a poté i u klientů v jejich domácím prostředí. Zkušenosti z praxe ji přivedly spíše k větší pokoře, otevřenosti pro nové zkušenosti, flexibilitě a improvizaci při další práci, než k užší specializaci.

Využívá jak tradiční techniky, tak i přístupy ze zahraničí jako je: spiraldynamik, viscerální manipulace, rolfing či kraniosakrální terapie. Pracuje převážně s dospělými klienty, ale i s dětmi od školních let.