Mgr. Klára Čížková

Psycholožka

Mgr. Klára Čížková absolvovala jednooborové studium psychologie na FF UK (2003), výcvik tanečně pohybové terapie (pod ADTA), aktuálně je ve skupinovém výcviku v dynamické hlubinně orientované psychoterapii Rafael institutu.

Od r. 2005 pracuje jako taneční terapeutka a psycholožka s lidmi po traumatickém poranění mozku, pracovala s lidmi s mentálním postižením a poruchou autistického spektra. Věnuje se antropologickému studiu tance zaměřenému na specifické taneční formy v ČR a způsob, jakým ovlivňují prožívání člověka, jeho komunikační a výrazové možnosti.

Externě vyučuje na pražské HAMU, Universitě Palackého v Olomouci a v rámci Tanter – České asociace taneční pohybové terapie, jejíž je bývalou předsedkyní (2007 – 2011).