Bc. Lucie Peterková

Fyzioterapeutka

Lucie Peterková vystudovala obor fyzioterapie na Fakultě Biomedicínského inženýrství na ČVUT. V terapie se snaží nejvíce zaměřit na celostní přístup k dané problematice. Její praxe propojuje pohyb a životní styl každého člověka. Ráda pracuje s aktivními pacienty, neboť se snaží klást důraz na spolupráci pacienta v terapii a naučení se vnímat své tělo. Věří, že jakýkoliv pohyb je pro tělo přínosem, zvláště ten, který nás těší. Nejraději se věnuje tématice gynekologie a porodnictví, kde se snaží propojit přístup fyzioterapeuta s celkovým náhledem na cyklus. Při terapiích propojuje měkké techniky s pohybovou terapií založenou na různých fyzioterapeutických metodách a zařazením cviků do běžného dne každého.