Mgr. Lucie Sušická

Psycholožka

NEPŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY

V CKP Dobřichovice nabízí individuální, párovou a rodinnou terapii. Dále psychologické poradenství a poradenství v oblasti profesního rozvoje.  Je součástí týmu, který provádí komplexní psychosomatická vyšetření.

Absolvovala studium  jednooborové psychologie na FF UK v roce 1996.  V roce 1999  složila  specializační zkoušku  z klinické psychologie,  která ji opravňuje k samostatnému výkonu práce ve zdravotnictví v oboru klinické psychologie.  Později získala funkční specializaci v systematické psychoterapii. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii, kurz Práce s tělem a čtyřletý Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch. V současnosti prochází Kurzem terapie párového vztahu. Je certifikovaným rodinným terapeutem u Společnosti rodinných a systemických terapeutů /SOFT/.

Pracovala v psychiatrické léčebně Bohnice na příjmovém oddělení a v občanském sdružení FOKUS jako psycholožka.  Působila  na soukromé rehabilitační klinice MONADA.  Později v Denním sanatoriu Ondřejov na oddělení pro léčbu závislostí. V současné době pracuje v CKP Dobřichovice, CKP Roseta a ve společnosti Ambicare jako klinická  psycholožka, rodinná, párová a individuální psychoterapeutka.

Je vdaná a má tři děti.