Bc. Marcela Pospíšilová

Fyzioterapeutka

Bc. Marcela Pospíšilová vystudovala obor fyzioterapie na 3.Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pomáhá svým dospělým pacientům a dětem školního věku řešit bolesti pohybového aparátu, poúrazové a pooperační stavy. Se ženami navíc hledá cestu k řešení funkčních obtíží v oblasti pánevního dna. Při své práci kombinuje různé metody individuálně  a za nejdůležitější součást terapie považuje aktivní spoluúčast pacienta, který edukován nejen cvičením, ale i správnou ergonomií.