Bc. Markéta Zikmundová

Fyzioterapeutka

Vystudovala na 3.LF a ve fyzioterapeutické praxi je od roku 2007. Od roku 2014 funguje jako asistent učitelům Fyzioterapie funkce a od roku 2019 je samostatnou učitelkou tohoto přístupu. Dívá se na člověka jako na celek, vede ho ke vnímání vlastního těla. Učí klienty přenášet tyto dovednosti do běžného života v jejich přirozeném pohybu. Její práce vychází převážně z fyzioterapie funkce a ráda takto pracuje v týmu společně se zástupci dalších odborností. Poskytuje také biodynamické masáže.