Mgr. Marta Lebedová

Lektorka

Mgr. Marta Lebedová je pohybová terapeutka, masérka a lektorka. Tanci a pohybu se věnuje od dětství. Pro terapeutické a kreativní využití pohybu pro ni byl důležitý dvouletý pobyt v Kalifornii, kde pracovala na fyzioterapeutickém pracovišti Damon Anderson and Assocciates a účastnila se na tanečně-experimentálním dění na Monterey Penninsula College a v Hidden Valley Theatre. Fyzioterapii funkce se učila u Mgr. Maryšky a Bc. Lewitové. Absolvovala mezinárodní výcvik v taneční a pohybové terapii a rozšiřující kurzy u Mgr. Kláry Čížkové, u Dr. Suzi Tortora, Joan Chodorow a dalších. Od roku 2007 pracuje v CKP Dobřichovice v týmu odborníků. Poskytuje zde individuální i skupinovou pohybovou terapii. Od roku 2015 vede pohybovou část kurzu Bc. Clary Lewitové “Fyzioterapie funkce III“, účastní se výuky zahraničních studentů fyzioterapie a poskytuje workshopy pohybové terapie zaměřené na vnímání těla v pohybu. Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a členkou české Asociace taneční a pohybové terapie TANTER.