Bc. Martina Karabová

Fyzioterapeutka

Martina Karabová absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na Prešovské univerzitě. Zkušenosti a znalosti získala také při praxi v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Terapii pojímá komplexně a je pro ni důležitý aktivní přístup pacienta k terapii a jeho motivace k dosažení cíle.  Při své práci využívá techniky měkkých tkání, mobilizace, individuální léčebnou tělesnou výchovu, kinesiotaping a senzomotoriku.

Pracuje hlavně s dospělými pacienty.