Bc. Martina Paroubková, DiS.

Fyzioterapeutka

Martina Paroubková je fyzioterapeutka, pracuje s dospělými klienty a dětmi školního věku.

Zajímá se o problematiku oblasti pánevního dna, kde využívá znalostí z odborných kurzů a seminářů, které se snaží propojit tak, aby terapii přizpůsobila osobnosti každého jedince.

V praxi využívá techniky měkkých tkání, vývojové kineziologie a je jí blízký i funkční přístup C. Lewitové, působí také na oddělení fyzikální terapie.