prim. MUDr. Miroslav Procházka

Lektor

Prim. MUDr. Miroslav Procházka je právem nazýván českým guru laserterapie. Je místopředsedou Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP a členem výboru European Medical Laser Assotiation (EMLA), jejímž byl v letech 2005 – 2008 prezidentem. Za svou kariéru se aktivně účastnil celé řady světových kongresů, působí jako externí pedagog na 3. LF UK, je spoluautorem jediné oficiální učebnice neinvazivní laserové terapie. Od roku 2000 školí odborníky v neinvazivní laserové terapii.