PhDr. Pavel Roubal

Lektor

Vystudoval psychologii na FFUK a absolvoval výcviky v supervizi a v psychoterapii individuální, skupinové a rodinné.
Vede vlastní psychologickou ambulanci a psychosomatické semináře.
V minulosti přednášel medikům na 2. LFUK, zdravotním sestrám a vedl Institut psychosomatické supervize při Psychosomatické klinice.“