MUDr. Petra Steyerová

Lektorka

MUDr. Petra Steyerová je lékařka a taneční terapeutka. Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK. Pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha a jako asistentka na 1. lékařské fakultě UK. Věnuje se problematice onkologických onemocnění, zejména rakovině prsu a diagnostice neurologických a pohybových onemocnění. Absolvovala 5-letý výcvik v psychodynamické psychoterapii a 4-letý výcvik v tanečně pohybové terapii, též byla posluchačkou Pražské psychoterapeutické fakulty. Účastnila se četných kurzů a seminářů pod vedením předních osobností české i světové psychoterapie a tanečně pohybové terapie – Katharina Conradi, Agnieszka Sokolowska, Joan Chodorow, Stacey Hurst, Suzi Tortora a dalších. Jako taneční terapeutka má zkušenosti s prací s lidmi se zkušeností s onkologickým onemocněním, s klienty s poruchami příjmu potravy i s „zdravými“ lidmi v rámci seberozvojových a podpůrných programů. Je aktivní v oblasti psychosomatické medicíny, pravidelně se účastní akcí Psychosomatické společnosti ČLS JEP, je členkou České lékařské komory a TANTER.