Mgr. Radim Michalec

Vedoucí fyzioterapeut

Radim Michalec je absolventem studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V ambulantní praxi se pohybuje od roku 2010. V terapii se řídí aktuální potřebou pacienta, vychází z jeho představ a společných možností. Rád kombinuje funkční terapeutické přístupy. V současnosti se zaměřuje na léčbu pacientů pomocí Vojtovy reflexní lokomoce v prostředí komplexního psychosomatického přístupu. V letech 2012–2016 působil jako fyzioterapeut CKP Dobřichovice. Je členem Unie fyzioterapeutů ČR, Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a Asociace studentů fyzioterapie ČR. Od roku 2016 působí jako vedoucí fyzioterapeut CKP Roseta.