Mgr. Bc. Tereza Pirklová

Lektorka

Mgr. Bc. Tereza Pirklová (roz. Mrázková) je fyzioterapeutka, která se věnuje převážně dospělým pacientům a starším dětem (cca od 10 let). Vždy se snaží nalézt individuální řešení obtíží klienta, aby vyhovovalo i jemu. V terapii vyžívá zejména měkké a mobilizační techniky, Senzomotorickou stimulaci, aktivaci hlubokého stabilizačního systému a Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci dle Kabata. Ráda pracuje s klienty komplexně, což jí umožňuje zejména využití konceptu FDS – vývojové kineziologie obohacené o prvky inspirované relaxačními technikami a kraniosakrální terapií, které napomáhají navrátit organismus do optimálního napětí a klientovi umožňují terapii lépe vnímat a více si z ní odnést.