Tým lektorů

Lektor

Teoreticko-praktická část a sebezkušenostní část: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Jitka Holubcová, MUDr. Barbora Danielová, MUDr. Jan Slovák, Mgr. Danuše Jandourková, Mgr. Petra Garbová, Ph.D.

Klinická praxe: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Jitka Holubcová, Mgr. Renata Léblová, Mgr. Hana Šmejkalová, Mgr. Bc. Tereza Pirklová, Mgr. Radim Michalec, Bc. Markéta Zikmundová, Bc. Jitka Šulcová, Mgr. Petra Garbová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jana Týkalová je fyzioterapeutka a psycholožka. Vystudovala fyzioterapii se specializací Somatopsychoterapie., jednooborovou psychologii a specializační tříleté studium speciální pedagogiky. Absolvovala výcvik v Integrativní psychoterapii. Je ředitelkou zdravotnických zařízení Centra komplexní péče Dobřichovice a Centra komplexní péče Roseta v Praze, která se věnuje pacientům v oborech rehabilitační lékařství, fyzioterapie, psychologie a psychosomatika. Působí jako lektorka v kurzech zaměřených na psychosomatický přístup ve zdravotnictví. Spolupracuje na psychosomatických supervizích.

Byla 8 let členkou výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP. Je předsedkyní Nadačního fondu Karla Lewita. Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, UNIFY ČR a České asociace pro psychoterapii ČAP.

Mgr. Jitka Holubcová je fyzioterapeutka a dětská sestra. Ve své praxi se zaměřuje na psychosomatickou problematiku ve fyzioterapii dospělých, dětí i rodin. Vystudovala fyzioterapii se specializací Somatopsychoterapie. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v Rogersovském přístupu. Je ředitelkou Centra komplexní péče Sámova v Praze.

Působí jako lektorka v kurzech zaměřených na psychosomatický přístup ve zdravotnictví.

Spolupracuje na psychosomatických supervizích. Je svobodná učitelka Fyzioterapie funkce Bc. Clary Lewitové. Ve své práci využívá také kontemplativní psychologii a učení o mindfulness svých tibetských učitelů. Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, UNIFY ČR a Nadačního fondu Karla Lewita.

Mgr. Danuše Jandourková je klinická psycholožka a porodní asistentka. Nabízí individuální, párovou a rodinnou psychoterapii. Specializuje se na psychosomatické pacienty, na gynekologickou a porodní problematiku, psychoterapii onkologických pacientek a pacientek s neplodností či po ztrátě dítěte. Vystudovala jednooborovou psychologii a obor porodní asistentka. Absolvovala psychodynamický výcvik SUR, komplexní výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci, výcvik práce s tělem v psychoterapii a výcvik vícerodinné terapie poruch příjmu potravy. Mgr. Danuše Jandourková pracuje jako vedoucí psycholožka CKP Dobřichovice, CKP Roseta a CKP Sámova. Působí jako lektorka v kurzech zaměřených na psychosomatický přístup ve zdravotnictví. Je členkou výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP,  Asociace klinických psychologů a Společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT.

MUDr. Barbora Danielová je rehabilitační a psychosomatická lékařka. Ve své praxi se věnuje dospělým i rodinám. Podílí se na komplexních psychosomatických vyšetřeních. Poskytuje pacientům psychosomatické konzultace. Vystudovala všeobecné lékařství a získala atestace v oborech rehabilitační lékařství a neurologie a jako jedna z prvních lékařek získala v roce 2016 zvláštní odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru psychosomatika. Absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci. Působí v Centrech komplexní péče Dobřichovice a Roseta. V CKP Dobřichovice vede tým lékařů.

Působí jako lektorka v kurzech zaměřených na psychosomatický přístup ve zdravotnictví.

Je školitelka lékařů v předatestační přípravě v oboru psychosomatická medicína.

MUDr. Jan Slovák je rehabilitační lékař, který se věnuje pacientům s širokým spektrem obtíží pohybového systému i psychosomatickým pacientům. Podílí se na komplexních psychosomatických vyšetřeních. Vystudoval všeobecné lékařství a získal atestaci v oborech interní lékařství a rehabilitační lékařství. Pracuje jako rehabilitační lékař v CKP Roseta a v CKP Dobřichovice. Je primářem CKP Roseta. Působí jako lektorka v kurzech zaměřených na psychosomatický přístup ve zdravotnictví.

Mgr. Petra Garbová, Ph.D. je fyzioterapeutka. Vystudovala fyzioterapii se specializací Somatopsychoterapie. Během svého doktorandského studia Kinantropologie se zabývala sebepojetím žen. Absolvovala Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii. Dále se vzdělává v oblasti arteterapie a technik zaměřených na tělo. V CKP Dobřichovice pracuje jako fyzioterapeutka a arteterapeutka. Je vedoucí odborných programů a pravidelně vyučuje studenty. Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a UNIFY ČR.