Načítám Akce

Fascie – největší senzorický orgán těla, význam kůže a povrchové fascie pro terapii

Fascie tvoří celotělovou tenzní síť, která slouží jako nejbohatší a nejdůležitější senzorický orgán vnímající změny v našich tělech. Připojené senzorické nervy obsahují receptory, které přenáší proprioceptívní informace. Viscerální fascie mají především autonomní inervaci, spíše než somatosenzorickou. Proprioceptivní signalizace tíhne k inhibici potenciální myofasciální nocicepce, zvláště pokud je spjatá s vnímáním sebe sama a pokud je stimulace navázána na oblast inervovanou ze stejného, nebo blízkého míšního segmentu.
Navzájem se inhibující vlivy myofasciální nocicepce a propriocepce se zdají být zvlášť prospěšné při práci s bolestmi bederní páteře. Další volná nervová zakončení ve fascii mají význam při interoceptívním a nociceptivním vnímání. Terapeutické povzbuzení proprioceptívní stimulací může být prospěšné při mnoha myofasciálních bolestivých stavech.
Dovedná facilitace interoceptívního vnímání může na druhou stranu adekvátně dobře pomoci při několika komplexních tělesných poruchách skrze podporu insularního procesování.

Co se v našem workshopu naučíte?

  • v jaké vrstvě a lokalitě se vyskytuje ve fasciální tkání jaký typ receptorů
  • jak souvisí porušení kluznosti fasciální tkáně s vnímáním bolesti a interocepcí
  • jak terapeuticky využít práci s povrchovou fascií a tukovou tkání
  • možnosti autoterapie

Harmonogram:

17:00-17:45 úvod, receptory usazené vám fasciální tkáni, jejich rozmístění v jednotlivých lokalitách, možnosti jejich stimulace
17:45-18:00 význam povrchové fascie pro systémy těla a vnímání
18:00-18:30 uvolnění intersticiálních prostor v klíčových lokalitách těla
18:30-18:45 přestávka
18:45-19:50 práce s kůží a podkožním tukem, význam pro systémové poruchy, klíčová místa pro terapii jednotlivých systémů
19:50-20:00 diskuse, závěr

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex