Načítám Akce

Forma, Funkce, Facilitace (FF1)

Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz Forma – funkce – facilitace je prvním z řady kurzů Fyzioterapie funkce a poskytuje základy přístupu Clary Lewitové k léčbě pacientů. Clara Lewitová osobně vyškolila učitele FF, kterým učení prvního kurzu počínaje rokem 2020 předává.
Úvodní kurz má teoretickou i praktickou část. V teoretické části se dozvíte, co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci, jaký je význam vnímání (zejména taktilního) pro pohybovou funkci. Pozornost je věnována svalovému napětí a koordinaci. Praktická část zahrnuje podrobné vyšetření člověka, terapeutické impulsy a vnímání reakcí léčeného člověka.

PÁTEK 
|13:30 – 14.00 Prezence účastníků, organizační záležitosti
|14:00 – 18:00 Teorie a praxe : Co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci. Vztahy mezi jednotlivými oblastmi. Vyšetření člověka, formy jeho těla, v celku i v detailech. Klinická úvaha, hledání prvního terapeutického vstupu. O facilitaci, možnosti ovlivnění a změny napětí tkání.

|18:00 – 19:00 Společná na večeře

|19:00 – 21:00 Palpace. Nohy, vnímat terapeutickou zpětnou vazbu.

SOBOTA

|07:30 – 8.00 Společná snídaně
|8:00 – 13:00 Teorie a praxe: Vnímání, exterocepce, propriocepce. DKK, pánev, dolní trup. Sledování probíhajících změn ve formě těla, vnímání, napětí, koordinaci.

|13:00 – 14:00 Pauza na oběd
|14:00 – 18:00 Teorie a praxe: Vývoj koordinace. Bránice, hrudník, pletenec ramenní.
|18:00 – 19:00 Společná večeře

|19.00- 21.00 Diskuse a prostor na otázky

NEDĚLE

|07.30 – 8.00 Společná snídaně

|08:00 – 12:30 Teorie a praxe: HK, ruce, krk, hlava, obličej, dno dutiny ústní.

|12:30 – 13:00 Ukončení kurzu, diskuse, organizační záležitosti

Kurzy FF (1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, 4. Funkční tejp, (Re)Fresh FF, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, případně další rozšiřující a klinické kurzy) je možné absolvovat u všech svobodných učitelů: Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Bc. Markéty Zikmundové, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy a Bc. Jitky Vanclové. Kurz O miminkách: Fyzioterapie funkce u miminek a malých dětí učila Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marek Král. Budoucnost tohoto kurzu je zatím otevřená.

Mgr. Jan Maryška nabízí také další tři rozšiřující kurzy 1. Senzitivní období ve vývoji dítěte, 2. O stabilitě a pohybu v měnícím se světě, 3.Vnitřní a vnější. Bc. Jitka Vanclová učí kurzy také v ONLINE podobě a to kurz Úvod do Fyzioterapie funkce a kurz Vhled do fyzioterapie těhotných v souladu s přístupem FF. Všichni učitelé nyní nabízejí kurzy ve spolupráci s CKP Dobřichovice a CKP Sámova.

Mezi jednotlivými základními kurzy FF lektoři vyžadují alespoň roční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny základní kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů. Online kurzy Bc. Vanclové a rozšiřující kurzy Mgr. Maryšky nemají žádnou vstupní podmínku. Na kurz Funkční tejp je možné se přihlásit už po absolvování FF1 a FF2.

PŘÍSTUP VYCHÁZEJÍCÍ Z UČENÍ CLARY LEWITOVÉ.

Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex