Načítám Akce

Funkční linie a bederní páteř (online)

Náš kurz nabídne propojení manuálních a pohybových technik pro uvolnění, posílení a uvědomění Funkčních linií, které propojují protější rameno s kyčlí a nohou a mohou být velmi prospěšné v aplikacích spojených se sportem. Jedna běží po přední a druhá po zadní straně těla, třetí – ipsilaterální funkční linie běží od ramene směrem ke stejnostrannému koleni. Tyto linie se jmenují funkční, protože se jen zřídka účastní posturálních funkcí, jako ostatní linie – tj. modulace vzpřímené postury. FL se účastní zejména pohybů spojených se sportovní činností – hody, běh, tenisové údery, atd. Zásadní je jejich v působení ve chvílích, kdy potřebujeme jeden segment stabilizovat (levá noha) pro urychlení pohybu protější ruky (hod pravou).
Součástí těchto linií jsou většinou povrchové struktury, hojně používané v každodenním životě, a tak jejich zkrácení (slepení) není příliš časté. Pokud k němu dojde, většinou se přiblíží rameno k protistranné kyčli, ale za tímto vzorcem bývají většinou v pozadí další linie – zejména spirální a hlubší struktury HPL. Pokud tyto hlubší linie uvolníme, často se FL spontánně vrátí do své fyziologické funkce.
FL mají nicméně významnou stabilizační funkci během složitějších pohybů, jako jsou mnohé jogové asany, při práci s rukama nad hlavou, kdy je potřeba stabilizovat pletence ramenní k trupu – fixují trup pro práci HK, méně často i opačně (např. u fotbalového kopu). K jejich jednostrannému zkrácení může dojít při sportech vytěžujicich více rotace na jednu stranu – tenis, hokej, atd., ale i zde musíme zároveň přemýšlet o vlivu ostatních linií na tento vzorec.

Tyto linie dodávají extra sílu při pohybech horních končetin (nebo DK), tím že prodlužují jejich páku směrem k protější pánvi (rameni). Tak může být protější paže zdrojem energie pro kop kontralaterální nohou a naopak správný pohyb pánve zlepšit tenisový backhand. Napadlo by nás spousta zapojení těchto linií ve sportu, ale nejdůležitější funkcí, které se účastní je LIDSKÁ CHŮZE.

FL se objevují v těle ve spirálním uspořádání a vždy se účastní helikálnich pohybových vzoru. Svým způsobem je můžeme považovat za nástavbu spirálních linií a prodloužení linií ruky na trup.

Co se v našem kurzu naučíte?

  • Anatomii Funkčních linií
  • Význam FL pro lokomoční pohyb
  • Využití FL pro efektivitu lokomočního pohybu a aplikace do sportovních úkonů
  • Množství autoterapeutických technik pro využití pružných vlastností myofascie FL

Harmonogram:

17:00-17:10 úvod, program kurzu
17:10-17:30 funkční linie a jejich význam pro ADL a sport
17:30-18:25 přední funkční linie – anatomie, funkce, hands-on techniky a posílení
18:25-18:40 pauza
18:40-19:45 zadní funkční linie – anatomie, funkce, hands-on techniky a posílení
19:45-19:50 význam funkčních linií pro Lp
19:50-20:00 diskuze, závěr

Akreditace:

Kredity: 3 (UNIFY), pro fyzioterapeuty
Odborný garant: Mgr. Jana Týkalová

Záznam kurzu:

Nehodí se vám čas konání kurzu? Na 48 hodin vám poskytneme záznam kurzu, abyste se na něj mohli podívat později.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. Nezamyslova 1712/13a 128 00 Praha 2 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex